בחירת פורמט קורס

ב-Moodle ישנן אפשרויות שונות של אופן הצגת יחידות הלימוד.

נציג כאן דוגמאות לשלוש תצורות קורס:

  נושאים (יחידות הוראה)

  נושאים בטבלת תמונות

  Table Format

בהמשך המדריך יוסבר כיצד ניתן לשנות את ההגדרות של תצורת הקורס:

  פעולות נדרשות לשינוי פורמט קורס

 

נושאים (יחידות הוראה)

תצורה זו היא תצורת ברירת המחדל ב-Moodle. הנושאים מוצגים אחד מתחת לשני ומוצגים פרושים בעמוד הראשי. בתצורה נהוג להבנות את התכנים בתצוגות הבאות בהתאם לצרכי הקורס.

15.PNG

ניתן לחלק את נושאי הקורס לפי האפשרויות הבאות:

  • לפי שבועות- כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת אותו נושא.

  • לפי נושאי תוכן- כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

  • לפי סוגי פעילויות- ניתן להבנות את התכנים לפי סוגים – לדוגמה נושא שבו כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה.

 

נושאים בטבלת תמונות

בתצורה זו הנושאים מוצגים בקוביות - להן ניתן להוסיף תמונה. הסטודנטים נכנסים ליחידת הלימוד על ידי לחיצה על הקובייה הרלוונטית ואז נפתח עמוד עם כל תכני היחידה.

תצורה זו מתאימה במיוחד בקורסים בהם החלוקה של החומרים היא לפי סוגי פעילויות.

 

לדוגמה, נושא שבו מצויים כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה.

(לחלוקה לפי נושאי לימוד / שבועות תצורות אחרות יכולות להתאים יותר).

16.PNG
 

Table Format

בתצורה זו הנושאים מוצגים בטבלת יחידות לימוד - הסטודנטים רואים את כל הקורס בצורה מרוכזת, ניתן להוסיף לטבלה עמודות נוספות (לדוגמה מטלות/פורום וכד'). הסטודנטים נכנסים ליחידת הלימוד על ידי לחיצה על שם יחידת הלימוד ואז נפתח עמוד עם כל תכני היחידה מחולקים לפי נושאים בלשוניות.

ניתן לחלק את נושאי הקורס לפי האפשרויות הבאות:

  • לפי שבועות- כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת נושא.

  • לפי נושאי תוכן- כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

(לחלוקה לפי סוגי פעילויות, תצורות אחרות יכולות להתאים יותר).

יחידות לימוד.PNG

דוגמה לעמוד פנימי של יחידת לימוד:

יחידה 1-מבוא.PNG
 

פעולות נדרשות לשינוי פורמט קורס

ב-Moodle ישנן אפשרויות שונות של אופן הצגת יחידות הלימוד.

את אופן תצורת הקורס ניתן לקבוע בהגדרות הקורס:

1. באתר הקורס לחצו על "הגדרות" בתפריט הניהול מימין.

17.PNG

2. גללו עד לסוף העמוד.

18.PNG

3. לחצו על הסעיף "תצורת תוכן הקורס" 

19.PNG

4. בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס" ניתן לבחור את אופן תצוגת האתר

קקקק.gif

5. בכל שלב ניתן לשנות את תצורת הקורס ו/או להחזיר לתצורה הראשונית.

6. לסיום לחצו על הכפתור "שמירת השינויים והצגתם".

19.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png