בדיקת ניסיונות המענה של סטודנטים בבוחן

 

לאחר המענה של הסטודנטים על הבוחן, ניתן לראות בטבלה מרוכזת את המענה שלהם על שאלות הבחינה, הציון וייצוא הדוח לקובץ Excel.

במבחן בו ישנן שאלות פתוחות, הציון יקבע רק לאחר בדיקת המרצה ומתן הציון לכל שאלה שישתכללו לציון הסופי של המבחן.

איך ניתן לראות את ניסיונות המענה של הסטודנטים בבוחן?

1. באתר הקורס, לחצו על המבחן הרלוונטי.

אתר קורס לדוגמה.PNG

2.לחצו על "ניסיונות המענה".

ניסיונות מענה.PNG
אופציונלי

3. בחלון שנפתח, תוכלו לסווג את הדוח בסעיף "תכולת הדו"ח" על פי סוגי המשתמשים וניסיונות המענה.

תכולת הדוח.PNG

4. בסעיף "ניסיונות ש" תוכלו לסמן איזה מבין ההגשות של הסטודנטים תהיו מעוניינים לראות, כאלו שעדיין בתהליך, באיחור, ניסיונות שהסתיימו או טרם הוגשו.

תצוגה.PNG

5. בסעיף "הצגת רק ניסיונות מענה" ניתן לקבוע כי הדוח יציג רק ניסיונות שעודכן להם ציון מחדש בעקבות שינוי שחל בניקוד השאלות או כאלו שעוד לא עודכנו ויש לבצע זאת עבורם.

תצוגה.PNG

6. סעיף "אפשרויות תצוגה" מאפשר להציג בדוח מספר מסוים של סטודנטים בכל עמוד תצוגה והאם בתצורה של ניקוד עבור כל שאלה או רק הציון הסופי של המבחן.

תצוגה.PNG

7. לסיום יש ללחוץ על הכפתור "תצוגת הדוח".

תצוגה.PNG

8. כעת ניתן לגלול מטה ולראות בטבלה שתוצג את ניסיונות המענה של הסטודנטים במבחן.

טבלה32.PNG

9. על מנת לייצא את נתוני הטבלה, יש בסעיף "הורדת נתוני הטבלה כ-" לבחור את הקובץ הרצוי.

טבלה2.PNG
 

ייצוא דוח הגשות ל-Excel

1. באתר הקורס, לחצו על המבחן הרלוונטי.

אתר קורס לדוגמה.PNG

2. לחצו על הכפתור "תגובות" הנמצא בתפריט הימני.

תפריט בוחן.png

3. בסעיף "אפשרויות תצוגה" אפשר לבחור איזה מידע נרצה לקבל בקובץ האקסל על ידי סימון V במשבצות הנמצאות ליד האפשרויות "תוכן השאלה", "תגובה" ו"תשובה נכונה".

אפשרויות תצוגה חדש.png

הצגת התשובה הנכונה

הצגת בחירת התשובה של הנבחן

הצגת המסיחים והשאלה של המבחן

4. לאחר סימון האפשרויות, לחצו על הכפתור "תצוגת דוח"

תצוגת דוח חדש.png

5. העמוד יעבור רענון

6. לחצו על תיבת הבחירה של סעיף "הורדת נתוני הטבלה כ-"  ובחרו באפשרות "תסדיר גיליון אלקטרוני מסוג מיקרוספט אקסל(xlsx)"

ייצוא לגליון אקסל.gif

7. לאחר מכן לחצו על כפתור "הורדה"

ייצוא לגליון אקסל_edited.jpg

8. לחצו על הקובץ שירד ותוכלו לראות את הפירוט

הורדת אקסל.png
LOGO virtual - innovation 1.png