אגרון מונחים - מילון

פעילות "אגרון מונחים" (Glossary), מאפשרת למשתתפים הקורס להגדיר מילון מונחים. ניתן להגדיר את הפעילות כך שהסטודנטים עצמם יצרו את מונחים (אפשרי כמטלה לציון) או שהמרצה יצור את המונחים (מילון).

איך יוצרים מילון מונחים?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

1.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "אגרון מונחים".

3.PNG

4. בשדה "שם" כתבו את שם האגרון, לדוגמה: מילון מונחי הקורס.

אגרון מונחים.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "הנחיה לפעילות". 

אגרון מונחים.PNG

6. סמנו "וי"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

7. ניתן להגדיר את ברירת המחדל כמאושרת וזמינה לסטודנטים, אחרת ניתן לסמן "לא" כדי שהמרצה יאפשר בנפרד כל ערך שהסטודנטים פרסמו.

7.PNG

8. ניתן להגדיר האם הסטודנטים יכולים לערוך את הרשומות שלהם בכל עת, אחרת ניתן לסמן "לא".

7.PNG

9. מונחים כפולים: כשמסומן "כן" ניתן יהיה להוסיף מספר רשומות שונות תחת אותו המונח.

7.PNG

10. הוספת הערות למונח: כשמסומן "כן" סטודנטים יכולים להוסיף הערות לרשומות באגרון המונחים. מרצים תמיד יכולים להוסיף הערות.

7.PNG

11. יצירת קישורים באופן אוטומטי לאגרון המונחים: כשמסומן "כן" ייווצרו אוטומטית קישורים לרשומות פרטניות בתוך אגרון מונחים זה. הקישורים יופיעו בכל מקום באתר הקורס, בו יופיע המונח. 

7.PNG

12. בסעיף תצוגה חזותית ניתן לקבוע כיצד יוצג אגרון המונחים. ניתן להשאיר את הגדרות ברירת המחדל כפי שהן, אחרת ניתן להקליק על סימן השאלה       למידע נוסף.

13..PNG
12.PNG

13. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום הגדרת אגרון המונחים.

14. לחצו על "הוספת מונח חדש" והגדירו מונח חדש באגרון. 

14.PNG

הידעת?

ניתן להוסיף קובץ עם מידע נוסף לכל מונח באגרון.

LOGO virtual - innovation 1.png