top of page

תלמידים בוחרים קבוצה

פעילות זו מאפשרת לסטודנטים/יות להתחלק לקבוצות ב-Moodle לפי בחירתם/ן. קבוצות שהסטודנטים בוחרים מוגדרות ישירות באתר הקורס, ובשלב הבא ניתן להגדיר מטלות ופעילויות לפי קבוצות, כגון: הגשת מטלות בקבוצה; פתיחת פעילות עבור קבוצה מסוימת (כמו לדוגמה פורום ייעודי לקבוצה, בוחן חוזר וכד'). 

בניית משאב

איך בונים משאב תלמידים בוחרים קבוצה?

1. היכנסו לאתר הקורס והעבירו למצב מופעל את כפתור "מצב עריכה" בפינה השמאלית העליונה.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות" בנושא הרלוונטי

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. לחצו על הלשונית "פעילויות" או הקלידו "תלמידים בוחרים..." בתיבת החיפוש ובחרו את הפעילות "תלמידים בוחרים קבוצה

הוספת פעילות-משאב-הכל.jpg
טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. הקלידו שם כולל לקבוצות, למשל "קבוצות למטלה 1", בשדה "שם הקבוצה".

הגדרות - שם קבוצה ותיאור.JPG

5. ניתן לכתוב בשדה "תיאור" הסבר/תיאור לחלוקה לקבוצות.

הגדרות - שם קבוצה ותיאור.JPG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "תיאור",

לחצו כאן. 

6. בקטגוריה "הגדרות שונות" בחרו:

 • האם לאפשר לסטודנטים/יות להירשם למספר קבוצות

 • האם הסטודנטים/יות יוכלו לראות מי נרשם/ה לאיזו קבוצה (המרצה תמיד יראה/תראה את השמות)

 • האם לאפשר לסטודנטים/יות לשנות את בחירתם/ן

 • האם הסטודנטים/יות יראו את השמות של מי שטרם נרשמו לקבוצה (מומלץ לסמן "לא")

הגדרות - סעיף הגדרות שונות.JPG

7. כדי להגביל את מספר הסטודנטים/יות שיכולים/ות להירשם לקבוצות, סמנו "פעיל" בשדה "הגבלת מספר החברים בקבוצה"
(כאשר מסומן "לא פעיל" אין מגבלה למספר הסטודנטים/יות שיכולים להירשם לכל קבוצה)

הגדרות - סעיף הגדרות שונות.JPG

8. להגבלת מספר החברים/ות בכל הקבוצות, סמנו V בשדה "הגבלה כוללת לכל הקבוצות" ואז רשמו את ההגבלה בשדה "מספר משתתפים מקסימלי בכל קבוצה"

שדה הגדרות שונות.jpg

9. קבוצות:
ניתן להגדיר קבוצות חדשות בבת אחת או לבחור קבוצות מקבוצות קיימות בקורס. 

10 א. קביעת קבוצות חדשות בבת אחת:

 • כתבו שם קבוצה ולאחריו # בשדה "תבנית שמות הקבוצות". לדוגמה: קבוצות למטלה #
  כל קבוצה תקבל את השם ומספר קבוצה.
  לדוגמה, אם רשמנו "קבוצות למטלה #" אז שמות הקבוצות יופיעו בצורה הבאה: קבוצות למטלה 1; קבוצות למטלה 2; וכך הלאה.

   

 • הגדירו כמה קבוצות תרצו שיווצרו בשדה "מספר קבוצות"

הגדרות - סעיף קבוצות.JPG

10 ב. בחירת קבוצות מקבוצות קיימות בקורס

בחלונית "קבוצות זמינות" מוצגת רשימה של אוספי הקבוצות הקיימים בקורס (מסומנים עם משולש לצד שם האוסף) וכל הקבוצות הנוספות בקורס

 • להעברת כל הקבוצות באוסף: סמנו את האוסף הרצוי ולחצו על כפתור "הוספה" 

 • להעברת קבוצה/קבוצות: סמנו את הקבוצה/קבוצות הרציות ולחצו על כפתור "הוספה" 

אוסף קבוצות

קבוצה

הגבלת זמן

הגבלת זמן

סמנו      בשדה "הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה", והגדירו טווח זמן לבחירת הקבוצות, בשדות "פתוח" ו- "עד".

תמונה39.png
הגבלת זמן הבחירה.jpg
שמירה והפיכת המשאב לזמין עבור הסטודנטים

שמירה והפיכת המשאב לזמין עבור הסטודנטים/יות

לחצו על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס" לאחר שנבחר "כן" בשדה "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצה בעצמם".

שמירת ההגדרות.jpg
שינוי מספר החברים בקבוצה

שינוי מספר החברים/ות בקבוצה

1. חזרו ל"הגדרות" ועברו לסעיף "קבוצות"

2. סמנו את הקבוצה לה תרצו לשנות את ההגבלה של מספר הנרשמים/ות.

   כעת תפתח תיבה מתחת לחלונית, רשמו את ההגבלה החדשה

   ניתן לראות שהתעדכנה ההגבלה לצד שם הקבוצה

3. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

צפייה בחלוקת קבוצות

לאחר שהסטודנטים בחרו קבוצות, תופיע החלוקה לקבוצות וניתן יהיה גם לייצא את רשימת הקבוצות לקובץ Excel.

1.היכנסו לרכיב "תלמידים בוחרים קבוצה" שנמצא בעמוד הראשי של אתר הקורס. 

כך נראה הרכיב בקורס.jpg

2. תופיע רשימת הסטודנטים לפי הקבוצות שהם בחרו להשתבץ לתוכן

תצוגת בחירות הסטודנטים.jpg

3. לחצו על "תצוגת X בחירות" הנמצא בצד שמאל למעלה, על מנת לייצא את רשימת הקבוצות ל-Excel.

תצוגת בחירות הסטודנטים.jpg

4. לחצו על "שמירה כקובץ Excel"

הורדת ההשתבצות לקבוצות לקובץ אקסל.jpg
bottom of page