top of page

תלמידים בוחרים קבוצה

פעילות זו מאפשרת לסטודנטים להתחלק לקבוצות ב- Moodle. קבוצות שהסטודנטים בוחרים מוגדרות ישירות באתר הקורס, וכך ניתן להגדיר מטלות ופעילויות לפי קבוצות, כגון: הגשת מטלות בקבוצה; פתיחת פעילות עבור קבוצה ספציפית (כמו לדוגמה פורום ייעודי לקבוצה, בוחן חוזר וכד'). בפעילות זו קיימת אפשרות להגדיר מראש את שמות הקבוצות ולהגביל כמה סטודנטים יכולים להירשם לכל קבוצה, או לאפשר לסטודנטים לפתוח את הקבוצות ולהירשם באופן עצמאי.

מה במדריך?

בניית משאב

איך בונים משאב תלמידים בוחרים קבוצה?

1. היכנסו לאתר הקורס.

2. לחצו על "הפעלת עריכה" הממוקם בחלק השמאלי העליון של המסך, על מנת לערוך את אתר הקורס.

שלב 1_edited.jpg

3. לחצו על "הוספת משאב או פעילות"

שלב 2_edited.jpg

4. לחצו על הלשונית "פעילויות

בחרו את הפעילות "תלמידים בוחרים קבוצה

תלמידים בוחרים קבוצה.PNG

5. הקלידו שם כולל לקבוצות, למשל "קבוצות למטלה 1", בשדה "שם הקבוצה".

הוספת תלמידים בוחרים קבוצה_edited.jpg

6. ניתן לכתוב בשדה "תיאור" הסבר/תיאור לחלוקה לקבוצות.

הוספת תלמידים בוחרים קבוצה_edited.jpg

7. בקטגוריה "הגדרות שונות" בחרו האם לאפשר למשתתפים לשנות את בחירתם בשדה "ניתן לעדכן את הבחירה".

הגדרות שונות 2.PNG

8. בחרו האם להציג עמודה בה תופיע רשימת הסטודנטים שטרם בחרו קבוצה בסעיף "תצוגת עמודת המשתמשים "ללא קבוצה" ".

הגדרות שונות 2.PNG

9. סמנו "כן" כדי לאפשר לסטודנטים לפתוח קבוצה חדשה באופן עצמאי. סמנו "לא" במקרה שבו תעדיפו שהסטודנטים רק ישייכו את עצמם לקבוצות שהגדרתם.

הגדרות שונות 2.PNG
הגבלת מספר משתתפים בכל קבוצה

הגבלת מספר המשתתפים בכל קבוצה

1. בקטגוריה "הגדרות שונות" בחרו את האפשרות "פעיל", במקרה שבו תרצו להגביל את מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

הגדרות שונות 2.PNG

2. הקלידו את מספר החברים בקבוצה בשדה "הגבלות כלליות"

הגבלת מספר חברים בקבוצה.PNG

3. לחצו על "החל על כל הקבוצות"

הגבלת מספר חברים בקבוצה.PNG
חלוקת קבוצות על פי בחירת המרצה

חלוקה לקבוצות על פי בחירת המרצה

1. לחצו על הסעיף "קבוצות" כדי לתת שמות לקבוצות במקרה שבו סימנתם "לא" בשדה "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצות בעצמם".

ללא הגבלת משתתפים.PNG

2. הקלידו בשדות "Group" את שמות הקבוצות, למשל "קבוצה 1", "קבוצה 2"...

ללא הגבלת משתתפים.PNG

3. לחצו על הכפתור "add 3 groups" כדי להוסיף קבוצות נוספות

ללא הגבלת משתתפים.PNG

אם מוסיפים קבוצות מעבר לחמש שהן ברירת המחדל הראשונית, יש לעדכן את הגדרת מס' התלמידים המקסימלי בכל קבוצה ולבחור שוב להחיל זאת על כל הקבוצות

עיגול ובתוכו האות i כקיצור ל-information
חלוקת קבוצות על פי בחירת הסטודנטים

חלוקת לקבוצות על פי בחירת הסטודנטים

אם סומן "כן" בסעיף "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצות בעצמם", ניתן לדלג על השדה "קבוצות" ולהמשיך להגדרות אחרות.

הגבלת זמן

הגבלת זמן

1. לחצו על הסעיף "הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה

Capture4.PNG

2. סמנו      בשדה "הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה", כדי להגדיר טווח זמן לבחירת הקבוצות.

תמונה39.png
הגבלת זמינות רכיב תלמידים בוחרים קבוצה.JPG

3.הגדירו את טווח הזמנים בשדות "פתוח" ו-"עד".

הגבלת זמינות רכיב תלמידים בוחרים קבוצה.JPG
שמירה והפיכת המשאב לזמין עבור הסטודנטים

שמירה והפיכת המשאב לזמין עבור הסטודנטים

לחצו על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס" לאחר שנבחר "כן" בשדה "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצה בעצמם".

Capture.PNG
צפייה בחלוקת קבוצות

לאחר שהסטודנטים בחרו קבוצות, תופיע החלוקה לקבוצות וניתן יהיה לייצא את רשימת הקבוצות לקובץ Excel.

1.היכנסו לרכיב "תלמידים בוחרים קבוצה" שנמצא בעמוד הראשי של אתר הקורס. 

Capture2.PNG

2. תופיע רשימת הסטודנטים לפי קבוצות

Capture1.PNG

3. לחצו על "תצוגת X בחירות" הנמצא בצד שמאל, על מנת לייצא את רשימת הקבוצות ל-Excel.

Capture1_edited_edited.jpg

4. לחצו על "שמירה כקובץ Excel"

Capture3_edited_edited.jpg
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page