top of page

ענן מילים

ענן מילים הוא כלי שיתופי לאיסוף מילים יחד עם משתתפי הקורס בתהליך של סיעור מוחות.
בפעילות זו המרצה והסטודנטים יכולים להוסיף מילים ומושגים.

המילים מוצגות בדרך גרפית המדגישה ומבליטה אותן לפי מספר האזכורים של כל מילה.

הדרך היעילה ביותר לשימוש בענן מילים היא כאשר התשובות המצופות הן קצרות (מילה או שתיים).

הצעות לשימוש בענן מילים:

- בדיקת ידע קודם של הסטודנטים כהטרמה ללימוד נושא חדש.

- כתיבת מילים מרכזיות שעלו מקריאת מאמר.

- העלאת אסוציאציות כבסיס לדיון.

- ניסוח מילות סיכום או רפלקציה בסיום נושא.

איך ליצור ענן מלים

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

איך ליצור ענן מילים?

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות".

3. לחצו על לשונית "פעילויות" ובחרו ברכיב "ענן מילים".

4. בתיבה "שם ענן המילים" כתבו את שם פעילות ענן המילים.

5. בתיבה "הנחיה לפעילות" כתבו הנחיה לפעילות.

1שםוהנחויות.png

6. בכותרת "תצוגה חזותית" הגדירו את "סכמת הצבעים".

3.PNG
6.PNG
7.PNG

7. על מנת להגביל את הפעילות לזמן מוקצב יש להגדיר בשדה זמינות את הזמן שבו הפעילות תיפתח ואת הזמן שבו הפעילות תינעל.

8. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם".

image.png
איך הסטודנטים והמרצה יכולים להוסיף מילים לענן המילים

איך הסטודנטים והמרצה יכולים להוסיף מילים לענן המילים?

1. הוסיפו מילה או צמד מילים לתיבת הוספת המילים ולחצו על כפתור "הגשה".

 

3הוספת מילה.gif

2. הסטודנטים יכולים ללחוץ על כפתור "Export" ולהוריד את ענן המילים כתמונה או כקובץ CSV.

export.png

3. הסטודנטים יכולים גם לשנות את תצוגת הרכיב בין ענן מילים לבין רשימת מילים.

4lis5t.png
איך המרצה יכול לנהל ולערוך את הנתונים בענן המילים

איך המרצה יכול/ה לנהל ולערוך את הנתונים בענן המילים?

1. לחצו על כפתור "עריכת מילים".

2מילים.png

2. באפשרותכם לערוך את המילים, לשנות את מספר הפעמים שמופיעה מילה, ובסיום יש ללחוץ על "שמירה". (לדוגמה: מילה שהופיעה בהטיות שונות, או פעם בלי "ה" ופעמים אחרות עם "ה", ומעוניינים לאחד את כל המופעים של אותה מילה, כדי לייצג בצורה נכונה את המספר האמיתי של אזכוריה)

3. במידת הצורך ניתן להסיר מילה על ידי לחיצה על צלמית "סל המחזור".

5list.png
bottom of page