top of page

ניהול המפגש ב-Zoom
(כניסה ותפעול השיעור)

שימו לב: החל משנת הלימודים תשפ"ג רק מפגשים שנקבעו והוקלטו דרך רכיב ה-ZOOM באתר הקורס ב-MOODLE יעברו ישירות למשבצת PANOPTO באתר הקורס. 

 

מפגשים שיוקלטו באמצעות ZOOM מחוץ לאתר הקורס לא יועברו לשרת הוידאו PANOPTO ויישמרו בענן ה-ZOOM עד 14 יום.

היכרות עם הכפתורים והאפשרויות השונות בסרגל הכלים של ה-Zoom

כיצד מתחילים שיעור ב-Zoom?

כיצד מתחילים שיעור בזום

1. היכנסו לרכיב ה-Zoom באתר הקורס הרלוונטי ב-Moodle

2. לחצו על Start ליד המפגש הרלוונטי (כפתור ה-Start מופיע ליד הפגישה הקרובה ביותר)

17.PNG
כיצד מעבירים שיעור בזום?

כיצד מעבירים שיעור ב-Zoom?

בתחילת המפגש מומלץ לוודא את הפעולות הבאות:

  • המפגש מוקלט לענן (להנחיות הקלטת מפגש לחצו כאן)

  • המצלמה פועלת (לחיצה על הכפתור Start Video)

  • חלון הצ'אט (Chat) וחלון המשתתפים (Participants) מופיעים במסך

  • מעבר על אפשרויות ה-Security בהתאם לצרכי השיעור

  • להחליט אם ההקלטה תכלול וידאו של הדובר/ת בלבד, ואם כן להגדיר

 Spotlight for everyoneלהנחיות כיצד להגדיר את המפגש כך לחצו כאן.

2.PNG

Security

2.PNG

Lock Meeting סימון √ נועל את חדר הזום כך שמשתתפים נוספים לא יוכלו להיכנס לשיעור

Enable Waiting Room סימון √ יוצר חדר המתנה

Hide Profile Pictures סימון √ מסתיר את תמונות הפרופיל של המשתמשים 

Share Screen סימון √  מאפשר למשתתפים לשתף מסך

Chat סימון √ מאפשר למשתתפים להתכתב בצ'אט

Rename Themselves סימון √  מאפשר למשתתפים לשנות את שם המשתמש בפגישה

Unmute Themselves סימון √ מאפשר למשתתפים להפעיל מיקרופונים

Start Video סימון √ מאפשר למשתתפים להפעיל מצלמות 

Suspend Participant Activities סימון √ משהה את כלל פעילות המשתתפים (המשתתפים לא יוכלו: להפעיל מצלמות ומיקרופונים, לכתוב בצ'אט, לשתף מסך ולצייר על המסך) 

3.PNG

Participants

4.PNG

לחיצה על כפתור "Participants" מאפשרת לראות את כמות המשתתפים בפגישה.

הספרה שמופיעה בסוגריים מייצגת את כמות המשתתפים (כולל ה-Host)

  • ניתן לשלוט בהרשאות הניתנות לכל משתתף באופן פרטני

  • ניתן לשלוט בהרשאות הכלליות           

5.PNG
9.PNG

Chat

6.PNG

לחיצה על כפתור "Chat" מאפשרת להתכתב עם כל המשתתפים במפגש וגם עם משתתפים יחידים באופן פרטני. בצ'אט ניתן לשלוח טקסט חופשי, אייקונים (Emoji) וקבצים.

*ניתן לחסום את שליחת ההודעות או להגביל את שליחת ההודעות עבור ה-Host וה-Co-host בלבד 

7.PNG

Share Screen

10.PNG

לחיצה על "Share Screen" מאפשרת לשתף את מסך המחשב שלך (או חלונות מסוימים).

ניתן לשתף מסך בודד או את כל המסך (Screen).

לאחר בחירת האפשרות הרצויה, יש להקליק על כפתור ה-Share.

  • לשמיעת הסאונד המושמע במחשב, יש לסמן √ בשדה Share Computer Sound.

  • לצפייה בסרטון במחשב, יש לסמן √ בשדה Optimize Screen Sharing for Video Clip.

8.PNG

Record

11.PNG
13.PNG

לחיצה על כפתור "Record" תתחיל את הקלטת המפגש. כדי לוודא שהמפגש מוקלט, ניתן לראות שכפתור Record השתנה ל-"Pause/Stop Recording". כמו כן, מופיעה צלמית הקלטה בפינה השמאלית העליונה של המפגש.

 

 


 

להשהיית ההקלטה ניתן ללחוץ על Pause ולסיום ההקלטה ניתן ללחוץ על Stop
לאחר לחיצה על Stop, תתחיל הקלטה חדשה ונפרדת.   
 

12.PNG
12.PNG

השהיית הקלטה

סיום הקלטה

כל ההקלטות נשמרות באופן אוטומטי בענן ה-Zoom של חשבון המשתמש (אלא אם הוגדר אחרת) ועוברות לשרת הוידאו Panopto.
 

  

כיצד להגדיר שהקלטות יישמרו במחשב?
1. יש להיכנס לאתר  https://zoom.us/

2. להתחבר לחשבון ה-Zoom דרך כפתור SIGN IN

3. לחיצה על MY ACCOUNT

4. לחיצה על Settings

5. מעבר ללשונית Recording בתפריט העליון

6. לחיצה על הסמן הלבן בשדה "Local Recording"

7. לאחר פעולה זו, יש לפתוח את המפגש מחדש וללחוץ על Record on this Computer  

14.PNG
כיבוי צליל הכניסה של משתתפים למפגש ב-ZOOM

כיבוי צליל הכניסה של משתתפים למפגש ב-ZOOM

ניתן לכבות את הצליל שמושמע בעת כניסת משתתפים למפגש.

כיצד לכבות את צליל הכניסה של המשתתפים?

1. היכנסו למפגש ב-ZOOM

2. לחצו על "Participants” בסרגל הכלים

סרגל כלים חלקי.PNG

3. לחצו על הכפתור         

PARTICIPANTS.PNG
PARTICIPANTS.PNG

4. הסירו את ה-V הנמצא ליד האפשרות "Play sound when someone joins or leaves" על ידי לחיצה עליו.

תמונה144.png
bottom of page