top of page

 TAU BI לוח הבקרה

לוח בקרה הינו לוח מחוונים המציג נתונים על הלמידה וההוראה באתר הקורס. לוח הבקרה מאפשר למרצה לקבל תמונת מצב של פעילויות הסטודנטים בקורס ומאפשר מעקב שוטף אחר תהליכי הלמידה בקורס.

לוח הבקרה מאפשר לצפות בנתונים בדרך נוחה, מרוכזת, חזותית ומהירה. כמו-כן ניתן לצפות במידע ברמות שונות של פירוט. 

לתשומת ליבכם - לוח הבקרה מתעדכן כל 24 שעות,
לכן נתונים חדשים שנוספו היום לאתר הקורס יופיעו בלוח הבקרה
רק יום למחרת.

שימושים מומלצים בלוח הבקרה:

זיהוי נתונים חריגים
פעילויות חריגות או סטודנטים שכדאי להתייחס אליהם. סטודנט שלא הגיש מטלות, רכיבי למידה שאחוז הניגשים אליהם נמוך וכד'. 

 

מעקב פעילות שוטף 
מבט-על בנוגע לפעילות הסטודנטים
במגוון הפעילויות והמשאבים בקורס.

נוכחות, רכיבי למידה, הערכה, הקלטות ותקשורת בפורומים.

התערבות לקידום הלמידה

בעקבות הצפיה בנתוני לוח הבקרה, ניתן לבצע התערבות כגון: עדכון תכנים ופעילויות באתר או התערבות פרטנית בנוגע לסטודנט/ית ספציפי/ת באמצעות מייל.

מבט רוחבי על סטודנט

הסתכלות פרטנית על כלל פעילות סטודנט/ית בקורס.

מה במדריך?

איך להיכנס ללוח הבקרה של הקורס?

איך להיכנס ללוח הבקרה של הקורס?

1. לחצו על כפתור "לוח הבקרה" באתר הקורס.

1 - לוח בקרה באתר הקורס.PNG

2. הקלידו את כתובת המייל האוניברסיטאית ולחצו על כפתור "Submit".

3. בחלון הבא רשמו את הסיסמה של החשבון האוניברסיטאי שלכם/ן ולחצו "Sign in".

4. לחצו על צלמית         (חץ כפול) בתפריט הימני והשמאלי, על מנת להרחיב את תצוגת המסך.

מה כולל לוח הבקרה?

מה כולל לוח הבקרה?

במסך הראשי של לוח הבקרה נמצא "לוח ראשי". לוח זה כולל 7 תרשימים המציגים את כל הפעילויות והמשאבים הנצפים ביותר באתר הקורס. למשל: בתרשים "רכיבי למידה" ניתן לראות את רכיבי הלמידה הנצפים ביותר והוא מוצג בתרשים עמודות שכולל את שם המשאב או הפעילות וכן ציון אחוזי צפייה.
 

1.png

המשימות שלי

מופיע ב"לוח ראשי" משמאל, והוא מכיל את ריכוז המשימות לביצוע של המרצה 
לפי סוג פעילות:  
•    הערכה – רכיבי הערכה בקורס שטרם ניתן עליהם ציון.
•    תקשורת – הודעות בפורומים שטרם נקראו.
•    הקלטות – הקלטות הממתינות לפרסום. 

 

איך לנווט בין לוחות הבקרה?

איך לנווט בלוח הבקרה?

1. בחרו את הקורס ושנה"ל בחלוניות החיפוש שמופיעות בראש המסך.

2. לחצו על "לרשימה ופעילות לפי סטודנט" לצפייה ברשימת הסטודנטים
   ובדוח פעילויות למידה והערכה לפי סטודנט.

3. לכניסה לכל לוח, לחצו על הצלמית שממוקמת מצד שמאל למעלה של הלוח הנדרש. 

אייקון רכיבי למידה.png


  קישור             לוח פתקים            מאמר

4. לחזרה למסך ראשי, ניתן ללחוץ על החץ        המופיע בראש העמוד משמאל.

5. לחזרה לאתר הקורס, ניתן ללחוץ על סימן         MOODLE.

הנחיות שימוש לפי סוג לוח בקרה.

הנחיות שימוש לפי סוג לוח בקרה.

המידע כאן מתייחס ללוחות שניתן להיכנס אליהם דרך המסך הראשי.
לחצו על שם המדריך הרצוי ועברו אליו:

משתתפים (לרשימה ופעילויות לפי סטודנט/ית)

משתתפים

מופיע ב"לוח ראשי" משמאל, והוא מכיל את ריכוז המשימות לביצוע של המרצה
לפי סוג פעילות: 

המשימות שלי

המשימות שלי

מופיע ב"לוח ראשי" משמאל, והוא מכיל את ריכוז המשימות לביצוע של המרצה לפי סוג פעילות: 

•    הערכה – רכיבי הערכה בקורס שטרם ניתן עליהם ציון.
•    תקשורת – הודעות בפורומים שטרם נקראו.
•    הקלטות – הקלטות הממתינות לפרסום. 

1.png

רכיבי למידה

רכיבי למידה

במסך זה מופיע המידע על רכיבי הלמידה באתר הקורס, כגון: קבצים, קישורים לאתרים ועוד'. כמו כן מופיע פירוט שמות רכיבי הלמידה באתר ושיעור הסטודנטים שניגשו לכל רכיב, מספר ואחוז הגישות של סטודנטים לכל רכיב, וגישות סטודנטים לרכיבי למידה על ציר הזמן. ניתן לבצע סינון של המידע לפי תאריכים (בחלק הימני למעלה).

איך לצפות בנתונים אודות רכיב הלמידה?

1. בשלב ראשון נראה את הנתונים של כלל סוגי רכיבי הלמידה.

2. בלחיצה על סוג רכיב בטבלה הימנית "סוגי רכיבי הלמידה באתר" – הנתונים המוצגים יראו רק את המידע אודות הרכיב הנבחר. לחיצה נוספת על סוג הרכיב תחזיר את הנתונים למצב הראשון.

למשל: סמנו את סוג הרכיב "קובץ". לאחר מספר שניות יופיע פירוט כל הרכיבים מאותו סוג בתפריט "פירוט רכיבי הלמידה".
(לפירוט רכיבי Moodle לפי לוחות לחצו כאן).

3. לאחר שבחרתם רכיב למידה ניתן לראות שנתוני התרשים בתחתית המסך "מספר גישות למספר סטודנטים שנגשו לרכיבי למידה על פני זמן" משתנה בהתאם לרכיב שבחרתם.
דוגמה: בצילום המסך שמעל ניתן לראות את התפלגות הכניסות לרכיב הלמידה "קובץ" על פני זמן. 

4. ניתן ללחוץ על ציר הזמן בלוח "מספר גישות למספר סטודנטים שנגשו לרכיבי למידה על פני זמן" ולצפות בנתוני הגישות לאותו זמן.

הערכה

הערכה

לוח זה מכיל מידע על פעילויות הערכה מסוג: בוחן, מטלה, הערכת עמיתים 
ובוחן בהובלת מורה.

המידע מאורגן על פי חתך של סוג רכיב הערכה או לפי סטודנט.
להלן המידע שניתן לצפות בו בלוח זה:

-    התפלגות ציוני משימה נבחרת.
-    גרף ממוצעי ציוני המשימות.
-    מטלות הקורס לפי שמות המטלה: הגשות וסטטוס בדיקה.
-    מטלות הקורס לפי שם הסטודנט.
-    נתוני סטודנטים כגון: כמה משימות הגיש כל סטודנט. 

איך לצפות בנתוני הערכה?

1. בראש המסך ניתן לבחור או לסנן את הנתונים לפי "סוג רכיב" הערכה
וכן לפי שם ה-"סטודנט". בצד שמאל ניתן לבחור או לסנן לפי תאריכים.

2. לחצו על רכיב הערכה המופיע בטבלת "מטלות הקורס", כדי להציג את הנתונים של הרכיב בתרשימים הנוספים שבמסך זה. לחיצה נוספת על סוג הרכיב תחזיר את הנתונים למצב הראשון.

3. ניתן ליזום התערבות על ידי שליחת מייל לסטודנט בהתאם לפעילותו. לשליחת מייל לסטודנט לחצו על צלמית הדואר בטבלת "מטלות הקורס לפי סטודנטים".

ציונים

ציונים

דרך לוח "רכיבי הערכה" ניתן להגיע אל לוח "ציונים". 
לוח ציונים מכיל טבלת סינון לפי סוג רכיב למידה או הערכה, תרשים התפלגות ציונים לפי סטודנט וציון ממוצע לפי רכיבי הלמידה או ההערכה בקורס.

איך לצפות בנתוני הציונים?

1. בלוח "רכיבי הערכה" לחצו על כפתור "למסך הציונים" ותעברו ללוח הציונים.

2. לוח "ציונים" ניתן לסנן את הציונים לפי סוג רכיב למידה או הערכה דרך רשימת "סוגים ורכיבי למידה" או דרך המסננים שבראש המסך המסווגים את המידע בלוח לפי "סוג רכיב" או שם "סטודנט".  

18 - ציונים.PNG

3. אחר בחירת סוג רכיב הציון, יופיעו הנתונים אודות אותו רכיב בתרשימים הנוספים.

4. לנוחותכם בטבלת "סוגים ורכיבי למידה" מופיע הציון הלקוח ישירות ממערכת התלמידים "ציון מבחן מסכם" ו"ציון קורס ממתא". 

18 - ציונים.PNG
שרת הוידו PANOPTO

שרת הוידאו Panopto

לוח זה מכיל את פירוט ההקלטות המופיעות בתיקיית הקורס ב- Panopto. 
בלוח מוצגים שני תרשימים: 
"הקלטות" – רשימה הכוללת את אחוז הסטודנטים שצפה בכל הקלטה ומספרם, מספר פעמים שניגשו להקלטה וכן אחוז צפייה ממוצע מתוך ההקלטה (זמן צפייה בהקלטה).
"צפיות בהקלטות" - מספר הכניסות ומספר הסטודנטים שצפו בהקלטות לאורך זמן.

לתשומת ליבכם: 
הקלטות ברכיב H5P לא יופיעו בלוח ההקלטות, אלא בלוח רכיבי למידה.

איך לצפות בנתוני הקלטות?

1. בלוח "הקלטות" לחצו על ההקלטה הרצויה.

2. לאחר בחירת ההקלטה, נתוני הצפייה יופיעו בתרשים "צפיות בהקלטות". 
כמו כן ניתן לסמן את המיקום הרצוי בציר הזמן ולצפות בנתונים של אותו תאריך.

16 - הקלטות.PNG

כניסות לאתר לאורך הזמן

כניסות לאורך זמן

לוח זה מציג את מדד הכניסות לאתר הקורס על פני זמן (כמות כניסות ואחוז הסטודנטים שנכנסו לאתר הקורס). 
לחצו על ציר הזמן בתאריך הרצוי כדי לקבל את המידע על אותה נקודת זמן.

נוכחות

נוכחות

לוח זה מציג את נתוני הנוכחות של הסטודנטים כפי שהגדרתם ברכיב הנוכחות באתר הקורס. בנוסף אפשר לשלוח הודעות דוא"ל לסטודנטים שהחסירו אחד ועד שלושה מפגשים, ואף ניתן להגדיר את מספר המפגשים שהסטודנטים החסירו ולשלוח להם דוא"ל.

תקשורת

תקשורת

לוח זה מציג את נפח הפעילות בפורומים (פורום, פורום NG והודעות המרצה).
בלוח פירוט הפורומים באתר הקורס, כולל מידע על הוספת דיון והוספת תגובה, וכן צפייה בדיונים ובתגובות. בנוסף מוצג גם פילוח לפי סוג הודעה ולפי סוג משתתף 
(איש סגל או סטודנט). 

איך לצפות בנתוני התקשורת?

1. בחרו את הפורום הרצוי בעזרת לוח "פורומים באתר" שמימין או בעזרת חלוניות הסינון לפי סטודנט או לפי סוג פורום בראש המסך.

2. לאחר בחירת הפורום, נתוני המשתתפים והגישות לפורום יופיעו בתרשימים הנוספים.  לחיצה על התאריך הרצוי בתרשים "גישות לפורומים" יפתח מידע נוסף.

16 - תקשורת נוסף.PNG
איך לייצא נתונים מתוך לוחות הבקרה?

איך לייצא נתונים מתוך לוחות הבקרה?

כל לוח בקרה מכיל אפשרות לייצוא הנתונים לקובץ אקסל.

1. לחצו על צלמית שלוש הנקודות המופיעה בתפריט "אפשרויות נוספות", 
שמופיע בפינה השמאלית העליונה של כל לוח בקרה.

חשוב לדעת! אם תפריט "אפשרויות נוספות" לא מופיע, ניתן ללחוץ על הטבלה ולחשוף את התפריט הנ"ל.

2. בחרו באפשרות "יצוא נתונים".

3. בחרו אילו נתונים לייצא ולסיום לחצו על כפתור "יצוא".

איך לוח הבקרה מסייע בניהול אתר הקורס?

איך לוח הבקרה מסייע בניהול אתר הקורס?

1. המשימות שלי – נמצאות בלוח ראשי והן נותנות חיווי למרצה בנוגע לניהול הלמידה, לוח זה כולל ריכוז של המשימות שעליו להשלים, כגון: 
הערכה – כלי הערכה שטרם נבדקו ו/או ניתן עליהם ציון.
תקשורת – פורומים שטרם נקראו על ידי המרצה.
הקלטות -  הקלטות בשרת הוידאו Panopto שממתינות לפרסום באתר הקורס.

2. לוחות הנתונים – לוח הבקרה מכיל לוחות מידע המאפשרים למרצה לזהות או לאתר באופן יזום מקרים שדורשים התערבות, לדוגמה: מספר גישות נמוך לרכיב, אחוז השתתפות נמוך בפעילויות ההערכה, מספר הודעות לא תואם להנחיות הפורום ועוד. בהתאם לנתונים ניתן להפעיל שיקול דעת ולפעול באופן נקודתי על ידי יישום של התערבות פרטנית (שליחת מייל לסטודנט ספציפי או למספר סטודנטים) או על ידי בחינה של דרך חלופית לקידום מעורבות בקורס או לקידום נושא הלמידה.
 

פירוט רכיבי MOODLE לפי לוחות

תקשורת
פורום
פורום NG
הודעות המרצה

הערכה
מטלה
בוחן
הערכת עמיתים


שרת הוידאו Panopto
הקלטות ב-Panopto

רכיבי למידה
אגרון מונחים
דף תוכן מעוצב
דפי תוכן בחוצצים
ויקי
חבילת לומדה - SCORM
כלי/תוכן חיצוני (LTI)
ספר
קובץ
קישור לאתר אינטרנט
שאלת בחירה
שיעור
תוכן אינטראקטיבי H5P
תצוגת תיקיית קבצים
eduplayer
imscp
mylabmastering

 

                  
Virtual Programming lab
בסיס־נתונים
דיון בעד ונגד
וידאו פלייליסט
יומן
לוח פתקים
מפת חשיבה
ענן מילים
פעילות תוכן אינטראקטיבי h5p
רב־שיח
רשימת סימון
שאלון־בכיתה (עם מקרן)


 

פירוט רכיבי MOODLE לפי לוחות
bottom of page