top of page

חלוקה רנדומלית לקבוצות

פעולה זו מאפשרת לשייך כל פעילות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) לקבוצת תלמידים ספציפית.

חלוקה כזו יכולה להתאים למספר מצבים:

1. פעילות אחת משותפת לכלל הקורס, המיועדת לביצוע ע"י קבוצות נפרדות.

2. פעילות אחת המיועדת לביצוע ע"י קבוצה אחת בלבד (מתוך כלל המשתתפים)

 

 

מה במדריך?

חלוקת משתתפים לקבוצות

חלוקת המשתתפים לקבוצות אקראיות

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

2. בתפריט שייפתח לחצו על "קבוצות"

3. במסך שייפתח לחצו על כפתור "יצירת קבוצות אוטומטית

5. כתבו שם קבוצה ללא מספר ולאחריו הסימן סולמית: # , בשדה "תבנית שמות הקבוצות".

בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ומספר קבוצה.

לדוגמה, אם יכתב בשדה זה -"קבוצות למטלה #" אז שמות הקבוצות יופיעו בצורה הבאה: קבוצות למטלה 1; קבוצה 2; וכך הלאה.

לחילופין, ניתן לכתוב שם קבוצה ולאחריו הסימן @, בשדה "תבנית שמות הקבוצות". בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ואות המיצגת את הקבוצה, למשל: קבוצה A, קבוצה B, וכן הלאה.

יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של כמות קבוצות

יצירה אוטומטית המבוססת על חלוקה לפי מספר קבוצות

1. בחרו באפשרות "כמות הקבוצות" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

2. הקלידו את מספר הקבוצות בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה"" 

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

6. בחלון שנפתח בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

​יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של כמות משתתפים בכל קבוצה

יצירה אוטומטית מבוססת על חלוקה של מספר משתתפים בכל קבוצה

1. בחרו באפשרות "חברים בכל קבוצה" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

2. הקלידו את מספר הסטודנטים שיהיו בכל קבוצה בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

6. בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

bottom of page