top of page

חלוקה רנדומלית לקבוצות

פעולה זו מאפשרת לשייך כל פעילות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) לקבוצת תלמידים ספציפית. ניתן לקבוע שפעילות תתבצע רק ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

מה במדריך?

חלוקת משתתפים לקבוצות

חלוקת המשתתפים לקבוצות אקראיות

1. היכנסו לאתר הקורס

2. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

3. לחצו על כפתור "קבוצות" בתפריט בצד ימין

1_edited_edited.jpg

4. לחצו על כפתור "יצירת קבוצות אוטומטית

שיוך משתתפים מקובץ אקסל.PNG

5. כתבו שם קבוצה ללא מספר ולאחריו הסימן סולמית: # , בשדה "תבנית שמות הקבוצות".

בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ומספר קבוצה.

לדוגמה, אם יכתב בשדה זה -"קבוצות למטלה #" אז שמות הקבוצות יופיעו בצורה הבאה: קבוצות למטלה 1; קבוצה 2; וכך הלאה.

לחילופין, ניתן לכתוב שם קבוצה ולאחריו הסימן @, בשדה "תבנית שמות הקבוצות". בצורה זו כל קבוצה תקבל את השם ואות המיצגת את הקבוצה, למשל: קבוצה A, קבוצה B, וכן הלאה.

Capture1_edited.jpg
יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של כמות קבוצות

יצירה אוטומטית המבוססת על חלוקה לפי מספר קבוצות

Capture1_edited.jpg

1. בחרו באפשרות "כמות הקבוצות" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

2. הקלידו את מספר הקבוצות בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

Capture1_edited.jpg

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

Capture1_edited.jpg

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה"

Capture1.PNG

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

גיפ1111.gif

6. בחלון שנפתח בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

מטלה1.PNG

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

מטלה1.PNG

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

מטלה1.PNG

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

יצירת קבוצות רנדומלית.JPG
​יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של כמות משתתפים בכל קבוצה

יצירה אוטומטית מבוססת על חלוקה של מספר משתתפים בכל קבוצה

Capture1_edited.jpg

1. בחרו באפשרות "חברים בכל קבוצה" בשדה "יצירה אוטומטית מבוססת לפי חלוקה של"

חברים בכל קבוצה.PNG

2. הקלידו את מספר הסטודנטים שיהיו בכל קבוצה בשדה "כמות חברים או כמות קבוצות"

Capture2.PNG

3. בחרו באפשרות Student בשדה "בחירת חברי קבוצה עם תפקיד

Capture1_edited.jpg

4. בחרו באפשרות "אקראי" בשדה "הקצאת חברי קבוצה

Capture1.PNG

5. לחצו על הסעיף "אוסף קבוצות"

גיפ1111.gif

6. בחרו באפשרות "אוסף קבוצות חדש" בשדה "אוסף קבוצות מתוך יצירה אוטומטית של קבוצות

מטלה1.PNG

7. רשמו שם כולל לקבוצות בשדה "שם אוסף הקבוצות", למשל "מטלה 1"

מטלה1.PNG

8. לחצו על "שמירה" בתחתית העמוד

מטלה1.PNG

9. בחלון שנפתח ניתן לראות את הקבוצות שנוצרו רנדומלית.

   בסוגריים-מספר הסטודנטים בכל קבוצה. 

יצירת קבוצות רנדומלית.JPG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page