top of page

הגדרת קבוצה/ות על ידי המרצה

כל הפעילויות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) יכולות להיות משויכות לקבוצת תלמידים מסוימת. באופן זה, ניתן לקבוע שפעילות תתבצע רק ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

אוסף קבוצות הוא קיבוץ של מספר קבוצות בתוך קורס. אוסף זה מאפשר להפנות משימות לקבוצה אחת או יותר בקורס, על מנת שסטודנטים יוכלו לעבוד יחד על אותה משימה.

מה במדריך?

חלוקת משתתפים לקבוצות

חלוקת המשתתפים לקבוצות מוגדרות מראש

איך מגדירים קבוצות ומשייכים משתתפים לקבוצות?

1. היכנסו לאתר הקורס.

לחצו על "קבוצות" בתפריט בצד ימין. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על    הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

1_edited_edited.jpg

2. לחצו על "יצירת קבוצה

יצירת קבוצה עי המרצה.JPG

3. כתבו בשדה "שם הקבוצה" את השם שתרצו לתת לקבוצה החדשה (לדוגמה "קבוצה 1")

Capture.PNG

4. לסיום, לחצו בתחתית העמוד על "שמירת שינויים".

    ניתן להוסיף באופן זה קבוצות לפי הצורך.

Capture1.PNG

שיוך משתתפים לקבוצות

1. סמנו את שם הקבוצה שיצרתם, המופיעה בטבלה הימנית, על מנת להוסיף סטודנטים לקבוצה.

Capture3.PNG

2. מתחת לטבלה השמאלית לחצו על "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה"

Capture3.PNG

3. בטבלה השמאלית יופיעו שמות המשתתפים בקורס. הוסיפו את הסטודנטים שתרצו לשייך לקבוצה שיצרתם, על ידי סימונם

Capture2.PNG

4. לחצו על "הוספה", כך ששמות הסטודנטים יעברו לטבלה הימנית

Capture4.PNG

5. בטבלה הימנית יופיעו שמות המשתתפים שהוספו.

    לסיום, לחצו על "חזרה לקבוצות"

Capture5.PNG
יצירת אוסף קבוצות

יצירת אוסף קבוצות

"אוסף קבוצות" הוא קיבוץ של מספר קבוצות בתוך קורס. אוסף זה מאפשר להפנות משימות לקבוצה אחת או יותר בקורס, על מנת שסטודנטים יוכלו לעבוד יחדיו על אותה משימה.

לפיכך, על מנת ליצור מטלה שתוגש לפי קבוצות, יש ליצור "אוסף קבוצות" ובתוכו יש להגדיר אילו קבוצות רשאיות להגיש את המטלה.

איך יוצרים אוסף קבוצות?

1. בעמוד הקורס, בתפריט הימני לחצו על "קבוצות", ובמסך שנפתח לחצו על "אוספי קבוצות"

Capture11.PNG

2. לחצו על "יצירת אוסף-קבוצות"

fff.PNG

3. כתבו את שם אוסף הקבוצות הראשון. לדוגמה: "קבוצות למטלה".

יצירת אוספי קבוצות.PNG

4. לחצו על "שמירת שינויים"

יצירת אוספי קבוצות.PNG

5. לחצו על אייקון הדמות      המופיע בצד שמאל

אייקון של איש.PNG
Capture12.PNG

6. סמנו את הקבוצה/ות בטבלה השמאלית שתרצו לשייך לאוסף הקבוצות, על ידי לחיצה עליה/ן ולחצו על "הוספה"

קבוצות שהוספו לאוסף קבוצות.JPG

7. בעמודה הימנית יופיעו שמות הקבוצות שהוספו.

   לסיום, לחצו על "בחזרה לאוסף הקבוצות"

קבוצות לאוסף אחרי הוספה.JPG

ניתן ליצור "אוסף קבוצות" גם אם אוסף הקבוצות מכיל קבוצה אחת בלבד.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page