top of page

חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ Excel

פעולה זו מאפשרת ליצור קבוצות חדשות באתר הקורס באמצעות העלאת כל הקבוצות יחד מקובץ Excel.

אחרי העלאת הקבוצות לאתר הקורס ניתן להגדיר תוספת זמן לכל קבוצה לפי הצורך.

מה במדריך?

הכנת הקובץ

הכנת קובץ Excel עם רשימת השמות

1. צרו קובץ Excel 

2. צרו עמודה של מספרי תעודות זהות שכותרתה "idnumber" (יש להקליד בשורה הראשונה באותיות קטנות

Capture222222.PNG

3. צרו עמודה של שמות הקבוצות שכותרתה "group" (יש להקליד בשורה הראשונה ​באותיות קטנות).

Capture1111.PNG

4. יש לוודא שבכל שורה מופיע מספר תעודת זהות וגם שם קבוצה.

5. יש להעתיק את העמודות מ-Excel. ניתן לעשות זאת באמצעות סימון כל התאים בשתי העמודות והעתקתם (ctrl+c).

העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס

1. היכנסו לאתר הקורס

2. לחצו על הלשונית "אפשרויות נוספות" בסרגל הכלים הראשי של הקורס

3. בחרו "קבוצות" בתפריט שייפתח

4. במסך שנפתח לחצו על "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ-Excel

5. במסך הבא הדביקו (Ctrl+v) את העמודות בתיבת ה-Data 

Capture3333.PNG

6. לצורך יצירת הקבוצות יש ללחוץ על כפתור "שיוך משתתפים לקבוצות"

Capture3333.PNG

7. לסיום יש ללחוץ על "המשך"

המשך.PNG
קבוצות לפי אקסל.png

ובתיבה השמאלית מופיעה רשימת הסטודנטים בקבוצה המסומנת

כעת בתיבה הימנית מופיעות כל הקבוצות שהוגדרו

אם הקבוצה הרשומה בקובץ ה-Excel כבר היתה קיימת באתר הקורס, הסטודנטים הרשומים בקובץ ה-Excel יתווספו לקבוצה הקיימת.

אם הקבוצה לא היתה קיימת – תיווצר קבוצה חדשה והסטודנטים הרשומים בקובץ ה-Excel יתווספו אליה.

תוספת זמן לרכיב בוחן

הגדרת תוספות זמן לקבוצות ברכיב בוחן

1. יש להיכנס לבוחן שהוכן מראש באתר הקורס

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הקורס העליון ובחרו "הגדרות מותאמות"

3. לחצו על "הגדרות משתמש מותאמות" ובחרו "הגדרות קבוצה מותאמות"

לסיום לחצו על הכפתור "הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה"

4. בחרו קבוצה אשר תרצו להקצות לה הארכת זמן בשדה "התאמות מיוחדות לקבוצה"

Capture44.PNG
הגדרת תזמון בוחן רגיל.JPG
קבוצות בבוחן.PNG

5. הגדירו את שעת ההתחלה והסיום בסעיפים "תחילת הבוחן" ו-"סיום הבוחן" בהתאמה. שעת סיום הבוחן תהיה שעת הסיום המקורית + תוספת הזמן שהוגדרה.

6666.PNG
הגדרות תוספת זמן לקבוצת 20 דק.JPG

6. אם בהגדרות הבוחן המקוריות הוגדרה "הגבלת זמן", יש לעדכן את הזמן החדש (למשל בוחן של 60 דקות ועוד 20 דקות הארכת זמן יביא לכך שיוקלד 80 דקות)

7. לחצו על "שמירה"

הגדרת 20 דק נוספות לקבוצה בהגבלת זמן.JPG
6666.PNG

8. לאחר השמירה יופיעו הגדרות הקבוצה. בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה. לדוגמה, אם הוגדרו 20 דקות נוספות לקבוצה, נראה את שעת הסיום שהוגדרה לקבוצה זו בשדה "סיום הבוחן". ניתן להמשיך להגדיר התאמות לקבוצות נוספות.

מסך הסיום של הגדרות  מותאמות לקבוצה.JPG

 יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד

הגדרת תוספות זמן לקבוצות רכיב מטלה

הגדרת תוספת זמן לקבוצות ברכיב מטלה

1. יש להיכנס למטלה שהוכנה באתר הקורס

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הכלים העליון של הקורס.

בחרו "התאמות מיוחדות" בתפריט שייפתח.

3. לחצו על "התאמות מיוחדות למשתמש" ובחרו "התאמות מיוחדות לקבוצה".

לסיום לחצו על הכפתור "הוספת התאמות מיוחדות לקבוצה"  

4. בחרו קבוצה שתרצו לתת לה הארכת זמן בשדה "התאמות מיוחדות לקבוצה" והגדירו את משך זמן ההארכה המוקצה לקבוצה

777777.PNG
הגדרת תזמון הגשה למטלה.JPG
8888.PNG

5. הגדירו את שעת ההתחלה, הסיום ומועד ההגשה הסופי בסעיפים "אפשר הגשות מ", "עד לתאריך" ו-"מועד הגשה סופי" לפי ההתאמה שהקבוצה זכאית לה.

לדוגמה, למטלה שעבור כלל הסטודנטים הוגדרו 6 שעות להגשתה, הגדירו תוספת זמן של שעה וחצי אם הגדרת ההתאמה של הקבוצה היא הארכה של 15 דק' על כל שעה.

99999999.PNG
הגדרת תוספת זמן לקבוצה במטלה.JPG

6. לחצו על "שמירה"

99999999.PNG

7. לאחר שמירת ההגדרות, יופיעו הגדרות הקבוצה שנקבעו.
ניתן לראות את התאריכים והשעות שהוגדרו עבור כל קבוצה. 
"פתוח" אם מועד פתיחת המטלה השתנה ביחס למועד שנקבע עבור כלל הסטודנטים.
"עד לתאריך" אם מועד ההגשה השתנה ביחס למועד שנקבע עבור כלל הסטודנטים.
"מועד ההגשה הסופי" אם המועד האחרון לנעילת המטלה השתנה ביחס למועד שנקבע עבור כלל הסטודנטים.

101010_edited.jpg
מסך סיום הגדרת התאמת זמן לקבוצה.JPG

 יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד

bottom of page