top of page

הסתרת שמות הסטודנטים בעת בדיקת מטלה

הסתרת שמות הסטודנטים במטלה מאפשרת לבדוק את המטלות בצורה אנונימית. חשוב לבקש מהסטודנטים שלא לציין פרטים מזהים בשם הקובץ שהוגש או בתוכן המטלה, על מנת לשמור על מוטיב האנונימיות.

 

לאחר סיום הבדיקה, חושפים את שמות הסטודנטים כדי לשתף עם הסטודנטים את המטלות הבדוקות, הציון והמשוב ועל מנת לפרסם את ציוניהם. 

מה במדריך?

איך להפוך את הסטודנטים לאנונימיים בעת בדיקת מטלה

איך להפוך את הסטודנטים לאנונימיים בעת בדיקת המטלה?

1. היכנסו למטלה ואז לחצו על "הגדרות" שבתפריט העליון. 

מסך של מתן ציונים להגשות .png

2.  בשדה "ציונים" יש לסמן "כן" בסעיף "שמות נבחנים מוסתרים (בזמן מתן ציון)" ובסיום לחצו על  "שמירת שינויים והצגתם".

שדה ציונים עם שמות נבחנים מוסתרים .png

ניתן לסמן אפשרות זו רק לפני הגשות הסטודנטים. לאחר ההגשות, לא ניתן יהיה לשנות זאת.

3. לחצו על "הצגת/מתן ציונים להגשות" לצפיה בנתוני ההגשות.

ניתן לראות שכל סטודנט קיבל מספר סידורי ללא פרטים מזהים.

טבלת ציונים עם שמות מוסתרים .png
כיצד לחשוף ת ציוני המטלה לסטודנטים

כיצד לחשוף את ציוני המטלה לסטודנטים אחרי בדיקה אנונימית?

1. לאחר הבדיקה וכדי לחשוף את הציונים בפני הסטודנטים, יש להיכנס למטלה וללחוץ על "גלה זהויות סטודנטים" תחת אפשרויות נוספות בתפריט העליון.

תפריט פתוח עם גלה זהויות סטודנטים .png

2. לאחר מכן, יש ללחוץ על "ציונים ומשוב לא זמינים לסטודנטים. לחצו להפוך לזמינים".

תפריט פתוח עם גלה זהויות סטודנטים .png

3. בחלונית שנפתחת, ניתן לבחור האם לשלוח הודעה כהתראה. 

במידה שכן, האם לשלוח לכלל הסטודנטים הודעה או רק לסטודנטים שקיבלו ציון/משוב.

לסיום לחצו על "אישור". 

הפיכת ציונים לזמינים .png

ללא גילוי זהויות, הציונים לא יהיו זמינים לסטודנטים

כיצ הסטודנטים רואם את ציונים?

כיצד הסטודנטים רואים את הציונים/המשובים?

על הסטודנטים ללחוץ על רכיב המטלה כדי שיפתח עמוד ובו פרטי ההגשה שלהם, ציון, משוב, קובץ בדוק וכו'.

איך סטודנטים רואים את המטלה בדוקה .png

הסטודנטים יכולים להוריד את המשוב כקובץ למחשב האישי, ובמידה שמופיעה הודעה "צפיה במתן הערות מקוונות למסמך PDF" ניתן ללחוץ על הלינק ולצפות בתוכן המשוב באופן מקוון.

איךמעדכניםאתהסטודנטיםלגב

איך מעדכנים את הסטודנטים לגבי ציונים ומשובים במטלה?

אחרי הפיכת הציונים לזמינים לסטודנטים, ניתן להודיע לסטודנטים שהמטלה שלהם נבדקה ושניתן להם ציון/משוב, בשתי דרכים.

אפשרות 1: בעמוד בדיקת המטלה סמנו ב-V אם לשלוח הודעה לסטודנט/ית ספציפי/ת שעבודתו/ה נבדקה. 

אפשרות הסימון בתוך בדיקת המטלה.png
וי.JPG

ומנקודת מבט הסטודנט/ית, כך ייראה המייל המתקבל:

הודעה על העלאת ציון או משוב לסטודנט ספציפי בעקבות סימון V במסך בדיקת המטלה.png

אפשרות 2: הפכו את הציונים לזמינים לסטודנטים. בעמוד הבא בחרו האם לשלוח הודעה לכל הסטודנטים או רק לאלה שנתתם להם ציון או/ו משוב. 

אפשרות שליחת הודעה כשהופכים ציונים לזמינים.png

ומנקודת מבט הסטודנט/ית, כך ייראה המייל המתקבל:

bottom of page