top of page
הסתרת רכיב הבחינה מהסטודנטים

הסתרת הבחינה מהסטודנטים

ניתן להסתיר את רכיב הבחינה כך שסטודנטים לא יוכלו לצפות בו באתר הקורס.

כיצד להסתיר את רכיב המבחן באתר הקורס?

1. לחצו על הכפתור "עריכה" ברכיב המבחן הרלוונטי.

עריכת רכיב.PNG
עריכת רכיב2.PNG

2. לחצו על "הסתרה" כדי להסתיר את רכיב הבוחן.

עריכת רכיב2.PNG

3. כאשר מופיע החיווי "מוסתר מסטודנטים", סטודנטים לא יכולים לראותו.

הסתרה.PNG

זכרו לבטל את ההסתרה לפני תחילת הבחינה. 

על מנת להציג את הבוחן, יש לחזור על הפעולות מחדש ולבחור ב-"הצגה"

הצגה.PNG

הסתרת חומרי הקורס בזמן הבחינה

3. בחלון שנפתח לחצו על "הסתרת נושא".

נושא הקורס.PNG

4. באופן זה הסתירו את כל הנושאים הרלוונטיים באתר הקורס.

תוכלו להחזיר את הנושאים להיות זמינים באותו האופן:

 

לחיצה על "עריכה" ואז על "הצגת נושא".

הצגה.PNG

איך לוודא שהנושאים מוסתרים?

1. בפינה השמאלית העליונה, לחצו על שמכם/ן

2. בחלונית שנפתחה, לחצו על "החלפת תפקיד ל...".

החלפת תפקיד3.PNG

3. בחלון שנפתח בחרו בתפקיד "Student"

החלפת תפקיד.PNG

כעת תראו את האתר מנקודת מבט של הסטודנטים/יות ותוכלו לראות האם הנושא והתכנים תחתיו גלויים או מוסתרים.

כדי לחזור שוב לנקודת המבט הרגילה שלכם/ן:

לחצו שוב על שמכם/ן בפינה השמאלית העליונה ואז על "חזרה לתפקיד הרגיל שלי"

החלפת תפקיד4.PNG

כיצד להסתיר את חומרי הקורס בזמן הבחינה

1. ​היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "הפעלת עריכה".

2. בנושא שאותו תרצו להסתיר, לחצו על "עריכה" בשורת הכותרת בצד שמאל.

כיצד להסתיר את חומרי הקורס בזמן הבחינה
איך לוודא שהנושאים מוסתרים
הסתרת חומרי הקורס בזמן הבחינה
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page