top of page
הסתרת רכיב הבחינה מהסטודנטים

הסתרת הבחינה מהסטודנטים

ניתן להסתיר את רכיב הבחינה כך שסטודנטים לא יוכלו לצפות בו באתר הקורס.

כיצד להסתיר את רכיב המבחן באתר הקורס?

1. לחצו על הכפתור "עריכה" ברכיב המבחן הרלוונטי.

הסתרה .png

2. לחצו על "הסתרה" כדי להסתיר את רכיב הבוחן.

3. כאשר מופיע החיווי "מוסתר מסטודנטים", סטודנטים לא יכולים לראותו.

זכרו לבטל את ההסתרה לפני תחילת הבחינה. 

על מנת להציג את הבוחן, יש לחזור על הפעולות מחדש ולבחור ב-"הצגה"

תפריט .png
הסתרת חומרי הקורס בזמן הבחינה
חזרה לתפקיד הרגיל שלי .png
החלפת תפקיד לסטודנט .png
החלפת תפקיד .png
הפיכת נושא לזמין אחרי שהוסתר.jpg

הסתרת חומרי הקורס בזמן הבחינה

3. בחלון שנפתח לחצו על "הסתרת נושא".

4. באופן זה ניתן להסתיר את כל הנושאים הרלוונטיים באתר הקורס.

תוכלו להחזיר את הנושאים להיות זמינים באותו האופן:

 

לחיצה על "עריכה" ואז על "הצגת נושא".

איך לוודא שהנושאים מוסתרים?

1. בפינה השמאלית העליונה, לחצו על שמכם/ן

2. בחלונית שנפתחה, לחצו על "החלפת תפקיד ל...".

3. בחלון שנפתח בחרו בתפקיד "Student"

כעת תראו את האתר מנקודת מבט של הסטודנטים/יות ותוכלו לראות האם הנושא והתכנים תחתיו גלויים או מוסתרים.

כדי לחזור שוב לנקודת המבט הרגילה שלכם/ן:

לחצו שוב על שמכם/ן בפינה השמאלית העליונה ואז על "חזרה לתפקיד הרגיל שלי"

כיצד להסתיר את חומרי הקורס בזמן הבחינה

2. בנושא שאותו תרצו להסתיר, לחצו על "עריכה" בשורת הכותרת בצד שמאל.

כיצד להסתיר את חומרי הקורס בזמן הבחינה
איך לוודא שהנושאים מוסתרים

1. ​היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "הפעלת עריכה".

מצב-עריכה-כבוי.jpg
עריכת נושא-לצורך הסתרה.jpg
bottom of page