top of page
לפני שמתחילים
  • לקבלת חשבון משתמש ב - TomaGrade יש לפנות למזכירות הפקולטה/חוג/בחינות בלבד.

  • במידה ומעוניינים להקצות מספר בודקים לבחינה, על המרצה של הקורס להגדיר בודקים נוספים לכל בחינה מחדש. להנחיות 

  • מערכת ה-TomaGrade מותאמת לבדיקה ברוב הדפדפנים במערכות ההפעלה של ווינדוס, לינוקס ו - macIOS.
    המערכת
    אינה תומכת במערכות הפעלה לניידים (כגון Android ו-IOS) כך שלא ניתן לבדוק בטאבלט או בטלפון הנייד.
    כמו כן המערכת אינה תומכת באופן מלא בדפדפן Safari ואינה תומכת בדפדפן אינטרנט אקספלורר

איך נכנסים לTomaGrade?

נכנסים לאתר הקורס ב-Moodle ובתפריט מצד ימין יש ללחוץ על כפתור ה-Tomax 

כניסה לתומקס .png
סוגי בחינות

סוגי הבחינות 

מחברות סרוקות

הן מחברות בחינה אשר מתקיימת פיזית בכיתה.

לאחר הבחינה, המחברות נסרקות ועולות לבדיקה במערכת ה-TomaGrade.

בסיום הבדיקה המחברות עולות לאישור אחרון של המזכירות ורק אז הסטודנטים יוכלו לראות את הציונים שלהם במידע האישי.

להנחיות בדיקת מחברות סרוקות לחצו כאן

מטלה ב-Moodle

שיוך בדיקת הגשות ברכיב מטלה ב-Moodle במערכת TomaGrade לצורך בדיקת קבצי ההגשה, כתיבת משובים והזנת ציון על פי מערך ציונים שנקבע על ידו. הציונים והמשובים יעברו באופן אוטומטי חזרה למטלה ב-Moodle.

 

להנחיות שיוך מטלה בMoodle לחצו כאן

שיוך מטלה במודל

הנחיות שיוך מטלה ב-Moodle 

איך להגדיר העלאה אוטומטית של הגשות הסטודנטים במטלה ב-Moodle לבדיקה ב-TomaGrade ?

1. היכנסו לרכיב המטלה באתר הקורס ולחצו על כפתור "הגדרות" בסרגל הניהול מימין.

1.PNG

2. תחת הכותרת TomaGrade, בסעיף "בדיקה במערכת TomaGrade", בחרו באפשרות "העלאה אוטומטית של הגשות" .

מטלה 2.png

3. בסעיף "המשתמש ב- TomaGrade עבורו המטלה תשויך" בחרו את הבודק הראשי אליו ישויכו מחברות הבחינה, לרוב זה המרצה בקורס.

משתמש תומקס.png

הילה מרצה 

4. סמנו     ליד הבודקים הנוספים איתם תרצו לשתף את הבדיקה ויש להם משתמש במערכת TomaGrade.

חדש.PNG
0.png

לאחר שההגשות יעודכנו במערכת, ניתן יהיה לראות את מזהה המטלה ב-TomaGrade, מספר זה הוא מורכב מספרות + assign.

תומקס4.png

5. בסיום הגדרת המטלה לבדיקה במערכת TomaGrade לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

2.PNG

6. באתר הקורס ניתן ללחוץ על כפתור "TOMAX" ולעבור לבדיקה במערכת בדיקת מחברות הבחינה TomaGrade.

4.PNG
3.PNG

או

לחצו במטלה על "הצגת/מתן ציונים להגשות" ולאחר מכן על "עבור לבדיקה ב-TomaGrade"

מטלה5.PNG
תומקס5.PNG
משתמש.PNG

7. במערכת הבדיקות ניתן לזהות את מחברות הבחינה לפי המספר המזהה שהופיע בהגדרות המטלה ב-Moodle בתפריט מימין. 

Screenshot 2022-08-16 094531.png

מטלה - 2023

assign123456

 TomaGrade-בדיקת המחברות ב

בדיקת מחברות סרוקות

שיתוף מחברות עם בודקים נוספים

שיתוף מחברות

ניתן לאפשר לבודקים נוספים לגשת אל מחברות הבחינה, לצפות בהן ו/או לבדוק ולהעניק ציון ומשוב. ניתן לקבוע מראש מהן השאלות לבדיקה עבור כל בודק. 

כיצד לשתף מחברות בחינה ב- TomaGrade עם בודקים נוספים?
בחרו את האופציה הרלוונטית:

שיתוף מחברות מודל

שיתוף בודקים ברכיב מטלה ב-Moodle

1. אם מדובר בבחינה שבוצעה באתר הקורס ב- Moodle, יש להיכנס לרכיב המטלה.

מטלה 3.PNG

2. לחצו על "הגדרות" בתפריט הניהול מימין.

הגדרות מטלה.PNG

3. סמנו בסעיף "TomaGrade", את שם הבודק איתו תרצו לשתף את מחברות הבחינה.

חדש.PNG
0.png
העלאה.PNG

4. לאחר שיוך הבדיקה ל-TomaGrade וסימון הבודקים הנוספים, יש ללחוץ על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

וחזרה לקורס.PNG

שיתוף בודקים במערכת TomaGrade לבחינות סרוקות

שיתוף מחברות סרוקות

1. אם מדובר בבחינות סרוקות, ניתן לשתף את מחברות הבחינה מתוך שרת TomaGrade.
סמנו את מחברות הבחינה שתרצו לשתף עם בודק נוסף.

שיתוף.PNG

2. לחצו על תפריט "פעולות נוספות" ובחרו באפשרות "שיתוף".

שיתוף בודקים.PNG

3. הקלידו את שם הבודק הנוסף ולחצו על הכפתור הנושא את שמו.

2.png
2.png

Leeyo

לי מרצה

4. בעמודת הבודק הנוסף, ניתן להגדיר את השאלות אותן תרצו לשתף בהרשאת עריכה ו/או צפייה בלבד. כמו כן, ניתן לתת הרשאה לכל השאלות באופן גורף על ידי לחיצה על השורה העליונה בטבלה.  

הרשאות .png