top of page

הנחיות להקלטות ב-Panopto

הקלטות שלא נעשה בהם שימוש עד 6 חודשים, יהפכו לקבצים לא זמינים וישמרו בארכיון.

ניתן לשחזר אותן אך זה לוקח עד 48 שעות. להנחיות לשחזור ההקלטה לחצו כאן.

הקלטות שלא נצפו במשך 30 יום אחרי שיחזורן מהארכיון - יכנסו אוטומטית שוב לארכיון

פרסום הקלטות השיעור לסטודנטים
איך לפרסם הקלטה של שיעור בודד?
איך לפרסם תיקיית קורס שלמה?

הקלטות המפגשים שנוצרו דרך רכיב ה-ZOOM, באתר הקורס ב-Moodle

עוברות באופן אוטומטי לתיקיית הקורס בשרת הוידאו Panopto.

הן תוצגנה למרצה במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, אך הסטודנטים לא יוכלו לראות אותן כל עוד לא יאושרו לפרסום על ידי בעל ההקלטה.

ישנן שתי אפשרויות לפרסום ההקלטות:

א. פרסום של הקלטה בודדת למעבר להנחיות לחצו כאן

ב. פרסום כלל ההקלטות בתיקיית הקורס (בבת אחת). 
כל הקלטה שנקבעה דרך ה-Zoom באתר הקורס ב-Moodle, תעבור לתיקיית הקורס בפנופטו ותפורסם לסטודנטים באופן אוטומטי 
למעבר להנחיות לחצו כאן

חדש!

הקלטות שזמינות לצפייה לסטודנטים מופיעות במשבצת Panopto שבאתר הקורס, בכחול (בצורת קישור לחיץ).

הקלטות שאינן זמינות לצפיית הסטודנטים מופיעות באפור.

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי, ובמשבצת של Panopto לחצו על "הגדרות הקלטות הקורס".

1.png
1.png

2. בחלון שייפתח סגרו את "הדף הלבן" באמצעות לחיצה על ה-X