top of page

הורדת רשימת המשתתפים 

ניתן לצפות ברשימת משתתפים שנכחו במפגש באתר Zoom.us.
כמו כן, ניתן להוריד את הרשימה לקובץ Excel.
ברשימה מופיע המידע: שמות המשתתפים (כפי שנקראו במהלך המפגש), זמני כניסה, זמני התנתקות ומשך זמן השהייה במהלך המפגש.
אם משתתף נכנס ויצא מספר פעמים, הוא יופיע מספר פעמים ברשימה. 

כיצד לצפות ברשימת המשתתפים במפגש ב-Zoom ולהורידה?

1. היכנסו לאתר של ZOOM

2. לחצו על  Sign In או My Account, כדי להתחבר עם חשבון ה-Zoom האוניברסיטאי

SIGN IN.png
MY ACCOUNT.png
Capture.PNG

3. לחצו על "Reports" בתפריט השמאלי

4. לחצו על "Usage"

Capture1.PNG

5. בחרו את התאריך שבו התקיימה ההרצאה המבוקשת

Capture2_edited.jpg

6. לחצו על הכפתור הכחול "Search"

Capture2_edited.jpg

7. הסתכלו על השורה שבה מופיעה הפגישה הרצויה

Capture2_edited.jpg

8. וודאו שתאריך המפגש והשעה תואמים את המועד שבו התקיימה הפגישה. המידע נמצא מתחת לעמודות "End Time" ו-"Start Time".

Capture2.PNG

9. לחצו על המספר הכחול הנמצא מתחת לכותרת "Participants".

Capture2.PNG

10. לחצו על "Export".

Capture3.PNG

11. לחצו על קובץ ה-Excel שהורד למחשב.

Capture4.PNG

קובץ ה-Excel מכיל את שמות המשתתפים, אך לפעמים נראה שמות כפולים. זה קורה מאחר ו-ZOOM מתעד כל כניסה, כך שאם משתתף נכנס ויצא מהמפגש נראה את שמו מספר פעמים.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page