top of page

יצירת תיקיית קבצים

ישנה אפשרות ליצור תיקייה המכילה את הקבצים השונים שיעמדו לרשות המרצה והסטודנטים.

מה במדריך?

איך ליצור תיקיית קבצים באתר הקורס?

איך ליצור תיקייה

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, בחרו באפשרות "תצוגת תיקיית קבצים".

הוספת משאב או פעילות.JPG

4. כתבו את שם התיקייה והוסיפו הנחיה או תקציר בחלונית "הנחיה לפעילות"

5. סמנו "V"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

וי.JPG
4.PNG
וי.JPG

6. גררו את הקבצים הרצויים לחלונית הגרירה.

ניתן להעלות מספר בלתי מוגבל של קבצים, אך לא ניתן להעלות תיקייה.


סימון "V"     ב"מתן אפשרות לסטודנטים להוסיף קבצים ולערוך את התיקייה" היא אופציונלית ומאפשרת גם לסטודנטים לנהל את התיקייה: להוסיף לתוכה קבצים ולערוך קבצים שהם העלו.

וי.JPG
7.PNG
2.PNG
וי.JPG

7. לסיום ולצפייה בתוכן לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

8. סטודנטים שקיבלו אפשרות להוסיף קבצים, יכולים להיכנס לתיקייה שבאתר הקורס ולהוסיף קבצים על ידי לחיצה על כפתור "עריכה". 

מצגת1.gif
איך להעלות תקיית קבצים מהמחשב לאתר הקורס

איך להעלות תיקיית קבצים קיימת, מהמחשב לאתר הקורס?

על מנת להעלות תיקייה שלמה מהמחשב, יש ליצור קובץ דחוס (zip) של כל קבצי התיקייה, להעלות את הקובץ המכווץ בגרירה לאתר הקורס, ולפתוח אותו בתוך הנושא הרלוונטי. פעולה זו תיצור תיקיית קבצים המכילה את כל הקבצים שהעליתם.

1. בחרו וסמנו את כל הקבצים שתרצו להעלות ממחשבכם, ושתרצו להכניסם לתיקייה אחת באתר הקורס. 

סימון קבצים במחשב להעלאה לקורס.png

2. באמצעות לחיצה על העכבר הימני בחרו בתפריט שייפתח: 

send to > compressed (zipped) folder

סימון קבצים במחשב ושליחתם לכיווץ.png

3. לרשימת הקבצים להעלאה מהמחשב, יתווסף קובץ דחוס. 

תנו לו שם.

קובץ דחוס שנוצר.png

4. גררו את הקובץ הדחוס לתוך הנושא הרלוונטי באתר הקורס. שימו לב שהפעלתם עריכה.

גיפ העלאת קבצים מכווצים לתיקייה.gif

5. בחלונית שתיפתח עם סיום הגרירה, בחרו "חילוץ קבצים ויצירת תיקייה".

    לסיום לחצו "העלה".

חילוץ הקבצים לתוך אתר הקורס.png

6. בנושא שבחרתם תראו את התיקייה, ובתוכה הקבצים שהעליתם, אחרי החילוץ שלהם. 

מפרט הקבצים שבתוך התיקייה.png
התיקייה שנוצרה באתר הקורס.png
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page