top of page

הוספת קבצים לאתר הקורס

ניתן להעלות קבצים מסוגים שונים לאתר הקורס

(Pdf, word, Excel, PowerPoint ועוד).

הוספת קבצים

כיצד להוסיף קובץ / מספר קבצים לאתר הקורס?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" (בפינה השמאלית העליונה של האתר) למצב פעיל.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. בחרו בקובץ/קבצים הרלוונטי/ים וגררו אותו/ם מתיקיית המחשב לנושא הייעודי באתר הקורס, "שחררו" את העכבר כשיופיע "+ הוספת קובץ/קבצים כאן".

קובץ אחד:

הוספת קובץ.gif

מספר קבצים:

הוספת מספר קבצים.gif

ניתן להוסיף לאתר הקורס כמה קבצים יחד, מסוגים שונים, כולל zip

הוספת zip.gif

3. לחצו על אייקון ה"עיפרון"     כדי לשנות את שם הקובץ, ולסיום הקליקו Enter         לשמירה.

enter_button.png
עיפרון.PNG
שינוי שם קובץ.png
enter_button.png
יצירת תיקיית קבצים

יצירת תיקיית קבצים

ישנה אפשרות ליצור תיקייה המכילה את הקבצים השונים שיעמדו לרשות המרצה והסטודנטים.

איך ליצור תיקיית קבצים באתר הקורס?

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו באפשרות "תצוגת תיקיית קבצים".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg
מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" (בפינה השמאלית העליונה של האתר) למצב פעיל.

4. כתבו את שם התיקייה והוסיפו הנחיה או תקציר בחלונית "הנחיה לפעילות"

5. סמנו "V"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

וי.JPG
הוספת תיקייה.png
וי.JPG

6. גררו את הקבצים הרצויים לחלונית הגרירה.

ניתן להעלות מספר בלתי מוגבל של קבצים, אך לא ניתן להעלות תיקייה.


סימון "V"     ב"מתן אפשרות לסטודנטים להוסיף קבצים ולערוך את התיקייה" היא אופציונלית ומאפשרת גם לסטודנטים לנהל את התיקייה: להוסיף לתוכה קבצים ולערוך קבצים שהם העלו.

וי.JPG
העלאת קבצים לתיקייה.png
2.PNG
וי.JPG

7. לסיום ולצפייה בתוכן לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

8. סטודנטים שקיבלו אפשרות להוסיף קבצים, יכולים להיכנס לתיקייה שבאתר הקורס ולהוסיף קבצים על ידי לחיצה על כפתור "עריכה". 

הופסת קבצים תיקייה משותפת.gif
bottom of page