top of page
רכיב h5p
וידאו אינטראקטיבי H5P

וידאו אינטראקטיבי (H5P)

שימו לב:

בעת שימוש בעברית ובאנגלית יחד בתוכן השאלות, ייתכנו שיבושים ביישור הטקסט.

במקרה זה מומלץ לשמור את השאלה כתמונה ולהעלות אותה כך לאינטראקציה הרצויה.

הוספת סרטון בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

הוספת סירטון

ניתן להוסיף לאתר הקורס סרטונים מוטמעים באמצעות רכיב H5P או באמצעות הטמעת סרטון רכיב פסקה מעוצבת (למדריך לחצו כאן).

 

הסרטון יכול להיות מסוג Mp4 במחשב שלך, או סרטון מ-Youtube או Panopto שרת הוידאו של האוניברסיטה.

איך להוסיף וידאו ברכיב H5P?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הנמצא בחלק העליון והשמאלי של האתר.

51.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

Capture1.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי H5P".

4. בשדה "עורך" בחרו את האפשרות "Interactive video"

2.PNG

5. לחצו על Use להוספה

3.PNG

6. כתבו "כותרת" לפעילות.

4.PNG

7. להוספת הוידאו, לחצו על ה-"+"                בסעיף Add a video.

6.PNG
4.PNG

8. בחרו באיזו דרך תרצו להעלות את הוידאו (קובץ ממחשב או קישור מאתר וידאו).

בחירת וידאו ישירות מהמחשב

5.PNG

קישור מ-YouTube 

או קישור להקלטה
ב-Panopto

9. לחצו על הכפתור "Insert"

הוספת אנטראקציות וידאו אינטראקטיבי

הוספת אינטראקציות לוידאו אינטראקטיבי (H5P)

סרגל האינטראקציות מאפשר להעשיר את הוידאו ולהפוך את הלמידה לפעילה.

ניתן להוסיף כמה אינטראקציות מסוגים שונים: טקסט, תמונה, קישורים, שאלות אמריקאיות, נכון/לא נכון, השלמת מילים, גרירת טקסט ותמונות ועוד.

איך להוסיף אינטראקציות על גבי וידאו אינטראקטיבי?

 10. לאחר הוספת הסרטון (ראו הסבר קודם), בשלב 2 - הוספת אינטראקציות, גררו את הסמן בציר הזמן לנקודה בה תרצו להוסיף אינטראקציה ולחצו על Pause.

מצגת1.gif

11. בחרו בסוג האינטראקציה על ידי לחיצה על האפשרות הרצויה בסרגל (לדוגמא קישור חיצוני). 

3.gif

12. לאחר הוספת האינטראקציה, לחצו על "הסתיים" להטמעת האינטראקציה בסרטון הוידאו.

10.PNG

לחיצה על כפתור "הסרה" תבטל את הפעילות כולה, ולא רק את השינוי הנוכחי.

10.PNG

13. לאחר לחיצה על "הסתיים" יופיע סימן במקום בו נוספה הפעילות. לסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם" לצפייה בסרטון במצב תצוגה.

פקדי עריכת אינטראקציות

פקדי עריכת אינטראקציה

כל אינטראקציה שמוסיפים על גבי הוידאו, מתווספת עם סרגל פקדים המאפשרים את עריכתה:

5.PNG


הזזה של האינטראקציה בגרירה
 

שבשבת חצים

5.PNG


חזרה למסך העריכה של האינטראקציה
 

עיפרון

5.PNG

העתקת האינטראקציה

 

העתק

5.PNG
8.jpg


הצבת האינטראקציה על פני אחרת
 

העבר קדימה

5.PNG

הצבת האינטראקציה מאחורי אחרת
 

העבר אחורה

5.PNG

מחיקת האינטראקציה

 

מחיקה

5.PNG
סוגי האינטראקציות בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

סוגי האינטראקציות בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6.PNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lable כותרת

Label כותרת

ניתן להוסיף כותרת פתיחה לוידאו, כותרת רלוונטית לקורס, תרגום כותרת קיימת על גבי הוידאו ועוד.

את הכותרת מסוג Label לא ניתן לעצב והתצוגה שלה קבועה.

7.PNG

1. לחצו על האייקון             בתפריט האינטראקציות.

9.PNG

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

8.PNG

4. בתיבה "תווית" יש לכתוב את נוסח הכותרת הרצויה.

5. לחצו על "הסתיים" לשמירה.

8.PNG

6. כעת הכותרת נוצרה על גבי הוידאו ובאמצעות לחיצה ארוכה עליה וגרירתה, ניתן למקם אותה היכן שתרצו על גבי הוידאו.

2.gif
Text טקסט

Text טקסט

ניתן להוסיף מידע נוסף או הסבת תשומת לב הצופים להתרחשות בוידאו, חלק ממאמר/הסבר המלווה אותו ואת הצפייה. 

1. לחצו על האייקון            בתפריט האינטראקציות.

9.PNG
7.PNG

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

9.PNG

4. בסעיף "הצגה כ-" ניתן להחליט האם הטקסט יופיע ככפתור, שעליו ילחצו הסטודנטים לצפייה בטקסט, או כפוסטר, שיופיע מלכתחילה כחלון המציג את הטקסט ללא צורך ללחוץ עליו קודם לכן.

9.PNG

5. בסעיף "Text" ניתן להקליד ו/או להדביק את הטקסט שאותו תרצו להציג על גבי הוידאו.

9.PNG

6. לשמירה לחצו "הסתיים".

8.PNG

7. כעת ניתן לראות את הטקסט במשבצת הלבנה, תחת הכותרת שנוצרה באמצעות Label.

10.PNG
Table טבלה

Table טבלה

1. לחצו על האייקון           בתפריט האינטראקציות.

9.PNG

ניתן להוסיף מידע המוצג בטבלה. הטבלה היא לצורך הנגשת מידע, לא אינטראקטיבית ולא ניתנת לשינוי על ידי הסטודנטים.

7.PNG

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

4. בסעיף "הצגה כ-" ניתן להחליט האם הטקסט יופיע ככפתור שעליו ילחצו הסטודנטים לצפייה בטקסט, או כפוסטר, שיופיע מלכתחילה כחלון המציג את הטקסט ללא צורך ללחוץ עליו קודם לכן.

11.PNG

5. בסעיף "כותרת" יש לכתוב את הכותרת של הטבלה.

6. בתיבה טבלה ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על כל תא בטבלה על מנת לעדכן את הטקסט.

11.PNG

7. לשמירה לחצו "הסתיים".

11.PNG

8. כעת ניתן לראות את הטבלה על גבי הוידאו.

באמצעות גרירת הטבלה ע"י לחיצה ארוכה בעכבר, ניתן למקם אותה על גבי הוידאו.

12.png
Link קישור לאתר אינטרנט

Link קישור לאתר אינטרנט

ניתן להוסיף הפניה למקור מידע חיצוני על ידי הוספה של הקישור שלו כאינטראקציה על גבי הסרטון. בנוסף, הלינק יכול להיות גם לפעילות/רכיב אחר באתר הקורס ב-Moodle.

1. לחצו על האייקון           בתפריט האינטראקציות.

9.PNG
7.PNG

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

13.PNG

4. בסעיף "כותרת" ניתן לתת ללינק שם אותו יראו הסטודנטים על גבי הסרטון.

5. בסעיף "URL" יש להדביק את הלינק לקישור אותו תרצו לצרף.

13.PNG

אופציונלי

6. לשמירה לחצו על "הסתיים".

14.PNG
15.png

7. כעת ניתן לראות את הקישור לאתר האינטרנט על גבי הוידאו ואותו ניתן למקם היכן שתרצו.

16.png
Image תמונה

Image תמונה

על גבי הסרטון ניתן להוסיף תמונה מהמחשב האישי שלכם, שמציגה אובייקט המתאר את המדובר עליו בסרטון, או אייקונים כמו חצים להדגשת המוצג בוידאו.

1. לחצו על האייקון          בתפריט האינטראקציות.

9.PNG
7.PNG

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

4. בסעיף "הצגה כ-" ניתן להחליט האם התמונה תופיע ככפתור שעליו ילחצו הסטודנטים לצפייה בתמונה, או כפוסטר, שיופיע מלכתחילה כחלון המציג את התמונה ללא צורך ללחוץ עליו קודם לכן.

5. סימון ב-V בסעיף "הפכו לכפתור על מסכים קטנים" יאפשר להציג את התמונה בצורה רספונסיבית בהתאם לגודל המסך.

17.PNG

2

3

4

5

6. בסעיף "תמונה" יש ללחוץ על הכפתור "+Add" על מנת לבחור את התמונה הרלוונטית ממחשבכם.

7. בסעיף "טקסט חלופי" יש להזין פירוט קצר של התמונה עבור תוכנות נגישות המקריאות מדיה כטקסט.

17.PNG

8. לשמירה לחצו על "הסתיים"

18.PNG

9. כעת התמונה תופיע במרכז הסרטון וניתן לגרור אותה לאיזור הרצוי.

19.png
Summary שאלת סיכום

Summary שאלת סיכום

שאלה אמריקאית המאפשרת להגדיר האם הסטודנט טעה ע"י הגדרה כי הוידאו "יקפוץ" למיקום X בוידאו. ואם צדק, ימשיך בצפיה או יקפוץ למיקום Y בוידאו.