top of page

הגשת מטלה בקבוצות

פעילות "מטלה בקבוצות" מאפשרת לסטודנטים להגיש קבצים באתר הקורס בקבוצות מוגדרות מראש.

 

  • המרצה יכול לתת ציון ומשוב לקבוצה כולה.

  • כל סטודנט רואה את ההגשה והמשוב של הקבוצה שלו בלבד.

לפני שמתחילים, יש להגדיר את הגדרות ההגשה בקבוצות, לפני מועד הגשת המטלה. לאחר שהסטודנטים התחילו להגיש (גם אם במצב "טיוטה"), לא ניתן יהיה להגדיר זאת.

מה במדריך?

שלב א': חלוקת הסטודנטים לקבוצות

שלב א' - חלוקת הסטודנטים לקבוצות

ניתן לבצע חלוקה של הסטודנטים בקורס לקבוצות באחת מהדרכים הבאות:

 

לחצו על כל דרך לקריאת ההנחיות במדריך המקוון.

1. תלמידים בוחרים קבוצה: הסטודנטים עצמם מתחלקים לקבוצות באתר הקורס ב-Moodle

2. הגדרת קבוצות על ידי המרצה: המרצה מחלק/ת את הסטודנטים לקבוצות לפי החלטתו/ה

3. חלוקה רנדומלית לקבוצות: המרצה קובע כמה קבוצות סה"כ או כמה סטודנטים בכל קבוצה

וה-Moodle מבצע חלוקה באופן רנדומלי.

שלב ב': יצירת המטלה

שלב ב' - יצירת המטלה

הגדרת הגשת המטלות כקבוצות

1. בהגדרות המטלה גשו לסעיף "הגדרות הגשה בקבוצות".

אם יצרתם את המטלה, לחצו עליה ולאחר מכן על "הגדרות" בתפריט הניהול מימין.

2. הגדירו בסעיף "סטודנטים יכולים להגיש בקבוצות" את האפשרות "כן".

רכיב מטלה-הגדרת הגשה בקבוצות.JPG
קבוצות2.PNG

3. כעת, כדי שרק סטודנטים החברים בקבוצה יוכלו להגיש, הגדירו בסעיף "יש להיות חבר בקבוצה בכדי להגיש" את האפשרות "כן".

4. אם לא כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש את קובץ ההגשה שלהם בנפרד, יש להשאיר בסעיף "כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש" את האפשרות "לא".

קבוצות2.PNG

הקובץ יופיע אוטומטית אצל כל חברי הקבוצה וכל אחד מהם יקבל את הציון והמשוב על אף שינתנו בנפרד.

5. יש להגדיר את אוסף הקבוצות בסעיף "זמין עבור קבוצות באוסף-קבוצות מסויים"

לחצו כאן להנחיות ליצירת "אוסף קבוצות".

אם השתמשתם ברכיב "תלמידים בוחרים קבוצה" אוסף הקבוצות כבר נוצר ושמו יופיע בחלונית הגלילה.

זמין.PNG
זמין.PNG

6. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ולצפייה בתוכן.

שמירת שינויים.PNG

7. לאחר ההגשות של הסטודנטים, יש להיכנס למטלה וללחוץ על "הצגת/מתן ציונים להגשות".

8. בחלון שיפתח ניתן יהיה לראות את רשימת הסטודנטים בטבלה, לאיזו קבוצה הם שייכים ואת קובץ המטלה הזהה ששייך לכל חברי הקבוצה.

קובצי ההגשה

שיוך לקבוצה

זהות הסטודנט/ית

הגשה.PNG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page