top of page

 Active Quiz - בוחן בהובלת מורה

פעילות ה-Active Quiz מאפשרת למרצה ליצור ולנהל בוחן/סקר בכיתה, במהלך השיעור, כאשר תוצאות הפעילות מופיעות בזמן אמת. 
במהלך השיעור, ברגע שהמרצה מפעיל את הפעילות –> הסטודנטים עונים דרך הסמארטפונים או מחשביהם הניידים. המרצה רואה את השאלות באתר הקורס ב-Moodle ויכול/ה להראות לסטודנטים את התוצאות באופן מיידי לצורך דיון או שיח.

לקבלת הנחיות שניתן לשלוח לסטודנטים - לחצו כאן.

מדריך לסטודנט.png
יצירת השאלות

איך מוסיפים שאלות למאגר השאלות?

1. באתר הקורס יש להיכנס ל"מאגר שאלות"

1.PNG

אם כבר קיימות שאלות במאגר השאלות של הקורס, תוכלו לעשות בהן שימוש. אין צורך ליצור את השאלות מחדש. 

2. לחצו על "יצירת שאלה חדשה"

2.PNG

3. בחרו את סוג השאלה שתרצו להוסיף (מידע מפורט יופיע כאשר תסמנו סוג מסוים של שאלה)

3.PNG
קטגוריה במאגר השאלות.gif

•    שאלות חדשות ניתן להוסיף ישירות בקטגוריה החדשה
•    שאלות קיימות ניתן לסדר בקטגוריות הרצויות:

     בעמוד "שאלות" סמנו את השאלה/ות שתרצו להעביר ובחלק התחתון של המסך,

     בחרו את הקטגוריה המתאימה ולחצו על "העברה ל>>"

חדש! ניתן להעלות שאלות למאגר השאלות באמצעות קובץ Word. 

ניתן להעלות בדרך זו שאלות מסוג רב ברירה (אמריקאית) ושאלות פתוחות.

קישור למדריך.

יצירת הפעילות

כיצד ליצור פעילות ב- Active Quiz ?

1. היכנסו לעמוד הראשי של אתר הקורס,
אם אינכם במצב עריכה, לחצו על כפתור "הפעלת עריכה".

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

4.PNG

3. בחרו את הפעילות "בוחן בהובלת מורה" בחלון שנפתח.

5.PNG
5.PNG

4. יש לכתוב את כותרת הפעילות בשדה "שם", לדוגמה: "סקר כיתה".

ניתן להוסיף הנחיה או הסבר בשדה "תיאור".

6.PNG

5. ניתן להגדיר את טווח הזמנים להפעלת הפעילות בכיתה בסעיף "הגדרות כלליות".

7.PNG

•    זמן ברירת מחדל עבור בוחן: כמה זמן יש לסטודנטים לענות על השאלה מרגע שהמרצה             הפעיל/ה אותה בכיתה (יש להתחשב גם בזמן קריאת השאלה)                       
•    זמן המתנה לשאלה: מרגע שהמרצה הפעיל/ה את השאלה, כמה זמן עד שהשאלה מופיעה           לסטודנטים במכשירים שלהם               

6. לשונית "הגדרות ציון" מאפשרת לקבוע אם הפעילות היא לציון. 

ניתן להגדיר את ערך הציון לפעילות על מנת שהציון יופיע בדו"ח הציונים הכללי של הקורס באתר.

במידה שהפעילות אינה לציון יש להסיר את סימון     משדה "מוערך".

וי.JPG
7.PNG

7. ניתן להגדיר בסעיף "אפשרויות סקירה" אילו תוצאות יראו הסטודנטים לאחר סיום הפעילות. 

מידע על סוגי האפשרויות לתצוגה ניתן לראות בלחיצה על אייקון סימן השאלה.

7.PNG
7.PNG
הוספת השאלות לפעילות

איך להוסיף שאלות לפעילות?

1. היכנסו לפעילות שיצרתם ולחצו על כפתור "עריכת בוחן"

8.PNG
10.PNG

2. בחרו בקטגורית השאלות הרצויה ולחצו על סימן     להוספת השאלה ל- Active Quiz.

10.PNG

3. ניתן להגדיר הגדרות ספציפיות לשאלה ולסיום לחצו על על "הוספת שאלה".

באופן זה ניתן להוסיף שאלות נוספות.

11.PNG

4. לאחר הוספת השאלות – השאלות יופיעו בצורה מרוכזת בסעיף "רשימת השאלות"
ב"רשימת השאלות" תוכלו לשנות את סדר השאלות, לערוך את השאלות או להסירן מהפעילות

12.PNG
הפעלת הפעילות בכיתה

איך להפעיל את הפעילות בכיתה?

1. היכנסו לרכיב בוחן בהובלת מרצהActive Quiz שיצרתם.

13.PNG

2. הגדירו שם לניסיון המענה, ובחרו אם הפעילות תהיה אנונימית.
לסיום לחצו על "התחלת ניסיון מענה".

14.PNG

וודאו כי הסטודנטים נמצאים בתוך הפעילות. בשלב זה הסטודנטים יראו על המסך את ההודעה הבאה:"יש לחכות שהמורה יתחיל את הבוחן. ברגע שהבוחן יתחיל, יופיע שעון-עצר עם ספירה יורדת להתחלת השאלה הראשונה"

3. לחצו על כפתור "התחלת בוחן".

15.PNG

4. תשובות הסטודנטים מתעדכנות אונליין על המסך שלכם.
אם אתם משתמשים במחשב המחובר למקרן, הסטודנטים יראו את התוצאות מתעדכנות על המסך.

17.PNG

5. לאחר שעובר זמן המענה על השאלה, ניתן לחזור לשאלה, לעבור לשאלה הבאה או לסיים את הבוחן.

16.PNG
הנחיות לסטודנטים

הנחיות שניתן לשלוח לסטודנטים לפני הפעלת הפעילות בכיתה

1. היכנסו לפעילות Active Quiz שבאתר הקורס מכל מכשיר שמחובר לרשת.

2. בחלון שייפתח לחצו על "הצטרפות לבוחן".

3. תתקבל הודעה: "יש לחכות שהמורה יתחיל את הבוחן".

4. כשהמרצה יפעיל/תפעיל את הפעילות תתחיל ספירה לאחור של מספר שניות ואז תופיע שאלה.

5. לאחר מענה על השאלה עליכם ללחוץ save ולהמתין להמשך הפעילות לפי הנחיות המרצה.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page