top of page

איחוד אתרי קורסים

ישנה אפשרות לאחד אתרי קורסים שונים לאתר קורס אחד ראשי. פעולה זו מאפשרת העלאה של תכני הקורס לאתר קורס אחד (ולא למספר אתרי קורסים במקביל).

שלב א': יצירת האתר המאוחד

שלב א': יצירת האתר המאוחד

כיצד לאחד אתרי קורסים?

1. יש לפנות אלינו במייל לכתובת virtualt@tauex.tau.ac.il ולציין את מספר הקורס ומספרי הקבוצות (10 ספרות) אותן תרצו לאחד.

2. לאחר שאתר הקורס המאוחד יווצר, תוכלו לראות אתר קורס נוסף ברשימת אתרי הקורסים בדף הבית ב-Moodle. אתר הקורס החדש יהיה בעל 8 ספרות (ללא מספר קבוצה). אתר הקורס המאוחד יסתיים לרוב בספרות 99 (אלא אם קיימים כבר מספר קורסים מאוחדים ואז הספרות יהיו 98, 97, 96 וכיו"ב).

ברשימת המשתתפים של קורס זה מופיעים הסטודנטים וסגלי ההוראה של כל הקבוצות שאוחדו.

זכרו להפוך את אתר הקורס לזמין לסטודנטים (ראו את המדריך "כיצד להפוך את האתר זמין לסטודנטים" במדריך המקוון)

שלב ב': כניסה לאתר שנוצר

שלב ב': כניסה לאתר שנוצר

כיצד לשלוח הודעה בנפרד לכל קבוצה?

1. היכנסו להודעות המרצה ולחצו על "הגדרות" בתפריט בצד ימין למעלה        

מסך הגדרות להודעות מרצה.JPG

2. היכנסו לקטגוריה "הגדרות רכיב כלליות"

1.PNG

3. שנו את שדה "מצב קבוצה" ל-"קבוצות נפרדות"

    ובשדה "אוסף קבוצות" בחרו ב-"all_meta_groups"

1.PNG

4. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

1.PNG

הנחיות לשליחת הודעה עבור קבוצה מסויימת

5. היכנסו ל-"הודעות המרצה" באתר הקורס

6. בצד ימין למעלה בחרו בתיבת הגלילה, למי להפנות את ההודעה (לכל המשתתפים או לקבוצה מסוימת)

9.PNG

7. כעת ניתן ללחוץ על כפתור "הוספת נושא חדש", לכתוב את ההודעה ולשלוח.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page